Alla funktioner Upprätta callcenter Öppettider (och efter arbetstid)

Fördelarna med att ställa in öppettider i ditt telefonsystem

Analysera prestanda och vidarekoppla samtal till olika team baserat på logik för kontorstider

 

Vidarekoppling baserat på arbetstider

Dina telefonkonversationer kan vidarekopplas till rätt team beroende på vilka arbetstider de har. Du kan välja rätt tidszon för teamet (var som helst i världen) och tilldela vidarekopplingsscheman för teamet baserat på deras kontorstider. Du kan dessutom lägga in tider för rast, vilket ökar tillgängligheten för dina tjänster.

 

time based routing time based routing

 

Analysera samtal baserat på kontorstider

Filtrera ut samtal under och efter dina kontorstider och se direkt om du behöver ändra dina styrningsscheman baserat på dina samtalsvolymer. Identifiera mönster med Freshdesk Contact Centers rapporteringsmodul och skapa styrningsscheman. Automatisk tidsbaserad styrning hjälper dig att skala upp din telefonverksamhet globalt och låter dig hantera team över flera tidszoner.

phone system business hours phone system business hours

Telefonsystem med intelligenta funktioner för kontorstider

Anpassade arbetstider

Skapa olika arbetstider för varje nummer du äger i instrumentpanelen i Freshdesk Contact Center. Du kan ha en tidszonsregel per telefonnummer.

Uppdelade arbetstider

Lägg in raster i ditt telefonsystems styrningslogik för att säkerställa att dina team inte blir avbrutna eller straffade för samtal som kommer in när de har rast.

Efter kontorstid

Skapa olika styrningsregler för samtal efter arbetstid och analysera samtalsdata för att ta fram bättre scheman för styrningen.

Varför bör jag skapa anpassade kontorstider för mina team?

Olika team jobbar på olika sätt. Ekonomiavdelningen kanske gillar att avsluta jobbet till klockan sex, medan support jobbar dygnet runt och marknadsföringen vill ut på krogen efter jobbet. Men styrningsprogrammet för ditt callcenter jobbar bara på ett sätt: dygnet runt. Det innebär att dina team alltid har någon som håller koll på linjen och ser till att alla samtal besvaras, oavsett vilka arbetstider de har.

Med Freshdesk Contact Centers inställningar för kontorstider säkerställer du att dina samtal går vidare till rätt team under deras arbetstider, raster och efter arbetstider – helt automatiskt. Gå till sidan för mätetal för samtal för att filtrera ut alla samtal efter arbetstid och se om ditt nuvarande styrningsschema är tillräckligt omfattande för att hantera alla samtal. Ladda ner rapporten för samtalsvolym för att få en uppfattning om dina samtalstrender och sätt dig ner tillsammans med teamets administratörer och handledare för att ta fram bättre operativ planering.

custom business hours custom business hours

Styrningsfunktioner i ditt Freshdesk Contact Center-telefonsystem

 

 

Uppnå kundframgångar med vårt automatiska talsvar

Freshdesk Contact Centers talsvarssystem (IVR, Interactive Voice Response) är användarvänligt och enkelt att ställa in. Du kan skapa flera menynivåer och tilldela varje knapptryckning en specifik styrningslogik. Du kan dessutom bygga upp talsvarsmenyer som kan svara på vanliga frågor. Då kan ditt team istället lägga sin tid på komplexa problem som kräver deras expertis.

 

multi level IVR system for phone calls multi level IVR system for phone calls

 

 

Särskilda styrningsscheman – även på helgdagar – med Freshdesk Contact Center

Semesterkalendern och styrningsfunktionerna i Freshdesk Contact Center låter dig lägga till listor med teamspecifika helgdagar eller semesterdagar och skapa särskilda styrningsscheman för röda dagar. Kunderna behöver hjälp oavsett om det är en röd dag eller inte, och Freshdesk Contact Center hjälper dig omdirigera samtalen till ett annat team eller spela upp ett anpassat röstmeddelande som förberetts för helgdagarna.

 

holiday routing holiday routing

 

 

Smart eskalering – styrningsmotorn som hanterar alla upplägg

När ditt team inte kan besvara telefonsamtal hoppar Freshdesk Contact Center in och hjälper dig att koppla vidare samtalen till ett annat telefonteam eller en teletjänstcentral.  Freshdesk Contact Center vidarekopplar även kunder till anpassade röstbrevlådor. Du kan hantera alla samtalsscenarier i talsvar, samtalsköer och när ditt team är offline. Funktionerna gör systemet till en omfattande styrningsmotor för att hantera inkommande samtal i alla scenarier.

smart esclations smart esclations

Vanliga frågor om vidarekoppling efter kontorstider

Kan jag ha olika inställningar för kontorstider för varje telefonnummer i Freshdesk Contact Center?

Med Freshdesk Contact Center kan du ställa in kontorstider för alla dina telefonnummer så att varje avdelning själva kan bestämma hur deras telefonschema ser ut. Vill säljavdelningen bara jobba på eftermiddagen? Inga problem! Du kan konfigurera Freshdesk Contact Center så att systemet automatiskt (och vänligt) avvisar kunder och spelar in deras meddelande som röstmeddelanden så att ditt team kan hjälpa dem nästa gång de loggar in.

Hur vidarekopplar jag samtal efter arbetstid?

Freshdesk Contact Center låter dig ställa in regler för din teletjänstcentral baserat på öppettiderna. Du kan ha särskilda regler för vidarekoppling under arbetstid och vidarebefordra kunderna till röstbrevlådan när alla har gått hem för dagen. Team som jobbar på global skala använder Freshdesk Contact Centers styrningsfunktionerna för att överföra samtalen till team som jobbar i andra länder. Freshdesk Contact Center hjälper dig att bygga upp och driva en global teletjänstcentral.