Alla funktioner Styrning för teletjänstcentraler Övervakning av tjänstenivå

Övervakning av tjänstenivå för företag

Varför företag bör använda övervakningsfunktioner för tjänstenivå i sina företagssystem

 

Global övervakning

Med Freshdesk Contact Centers kontrollpanel i realtid kan du hantera dina kunders upplevelser var du än befinner dig. Se över dina virtuella team och ha alltid koll på din globala tjänstenivå. Din globala tjänstenivå avgör nämligen hur tillgängligt ditt varumärke är, och det är synonymt med vad ditt varumärke står för.

global service level monitoring global service level monitoring

 

 

Teamövervakning

Målvärden för tjänstenivåer för team eller köer hjälper dig att identifiera vilka team eller köer som inte uppfyller sina mål. Detta hjälper dig att identifiera problemområden i din teletjänstcentral och ger dig tillräckliga underlag för att fatta svåra beslut.

service level monitoring for phone teams service level monitoring for phone teams

Övervakning av tjänstenivåer i Freshdesk Contact Center

Hantera din teletjänstcentral genom att spåra och utnyttja de mätetal och funktioner du behöver för att leda ditt telefonteam

Mål för tjänstenivå

Tillgänglighetsnivån ditt varumärke siktar efter

Uppnådd tjänstenivå

Hur din teletjänstcentral faktiskt presterar mäts var femte minut

Tröskel för tjänstenivå

Så snabbt du vill att dina handläggare ska besvara ett samtal

Genomsnittlig svarstid

Hur lång tid det tar för handläggare att besvara samtalet

Genomsnittlig hanteringstid

Den totala tiden som krävs för att avsluta ett telefonsamtal, inklusive samtalsefterarbetet

Genomsnittlig väntetid

Hur lång tid kunder väntar på att bli kopplade till en av dina handläggare

Genomsnittlig samtalstid

Den faktiska konversationstiden mellan dina handläggare och kunder

Längsta väntetid

Få en förståelse för fördröjningar i ditt samtalsflöde för att förbättra kundupplevelsen

Filter för överskridna nivåer

Filtrera och analysera varje individ som överskridit din tjänstenivå

Skärmprojicering

Visa upp dina tjänstenivåer på en storskärm

Korta övergivna samtal

Säkerställ att endast rätt samtal inkluderas i beräkningen av din tjänstenivå

Tidsperiod

Spåra din tjänstenivå för hela dagen eller endast för den senaste timmen

Så beräknar du tjänstenivåer för din teletjänstcentral

Att beräkna och övervaka tjänstenivåer hjälper dig att se hur väl din teletjänstcentral presterar. Övervakning av tjänstenivåer i Freshdesk Contact Center har designats för att handledarna på din teletjänstcentral ska få så mycket handlingsbar information som möjligt. Kort sagt beräknas det genom att man delar det totala antalet besvarade samtal med det totala antalet samtal som dina handläggare tar emot. Noggranna beräkningar av tjänstenivåer hjälper dig att nå fram till rätt slutsatser när du övervakar din virtuella teletjänstcentral.

 

Övervakning är hur lätt som helst

Med vår instrumentpanel har alla koll på läget 🤓

Med Freshdesk Contact Centers kontrollpanel i realtid kan du övervaka hela din teletjänstcentral var du än är. Sektionen ”I kö” visar alla kunder som väntar på att få prata med en handläggare. Sektionen ”I konversation” visar alla pågående konversationer som du kan övervaka och gå med i som handledare. Du kan också se handläggarnas tillgänglighetsstatus i realtid i instrumentpanelen.

 

Real-time dashboard for phone teams Real-time dashboard for phone teams

Samla automatiskt in mätetal i ditt telefonsystem 👊

Det är inte kul att hantera ett team utan att ha tillgång till de data man behöver för att analysera dess prestanda. Freshdesk Contact Center ger dig alla mätetal för teletjänstcentraler som du behöver, och du kan dessutom exportera alla data. Du får även tillgång till data för övergivna samtal och anledningen till att de övergavs när du skaffar ett Freshdesk Contact Center-konto.

 

ss3 1 ss3 1

Vår rapporteringsmodul är som musik för dina öron 🎵

Rapporteringsmoduler kan höja eller sänka ett företag. Lyckligtvis är du i trygga händer. Med Freshdesk Contact Centers rapporteringsfunktioner kan du analysera samtal och handläggare med färdiga rapporter eller bygga upp egna anpassade rapporter. Du kan schemalägga dem så att de regelbundet skickas till din inkorg. Det finns hur mycket information som helst att grotta ner dig i med den nya rapporteringsmodulen i Freshdesk Contact Center.

Reports for call centers and phone teams Reports for call centers and phone teams

Vanliga frågor om Freshdesk Contact Centers funktioner för övervakning av tjänstenivåer

Vad är kraven för att samtal ska inkluderas när tjänstenivån beräknas?

  • Endast inkommande samtal
  • Samtal utanför kontorstider räknas inte, inklusive helger och helgdagar

Hur många regler för tjänstenivåer kan jag ställa in med Freshdesk Contact Center?

Du kan ställa in globala mål för tjänstenivåer för hela ditt telefonteam. Du kan även ställa in individuella mål för enskilda team och köer.

När startar timern för beräkning av överskridanden av tjänstenivån?

  • Timern startas när samtalet kommer till din telefonkö
  • Den räknar inte tid som går åt på att lyssna på ditt välkomstmeddelande eller navigera ditt talsvar
  • Om du har ställt in flera eskaleringsregler räknar timern endast interaktioner från den första kön

Vem kan ha nytta av övervakning av tjänstenivåer från Freshdesk Contact Center?

  • Arbetsledare på teletjänstcentraler
  • Chefer för kundsupport
  • Chefer för kundupplevelser