Hur använder jag Freshdesk Contact Center med mitt Freshdesk-konto?

Det viktigaste av allt i en helpdesk är dess kommunikation. Att kombinera Freshdesk Contact Center med Freshdesk gör supporthandläggarnas liv betydligt enklare, i en värld där supportärenden förekommer dagligen.

Vilka fördelar innebär integrationen för mitt team?

Ett grundkrav är att integrationen sänker kostnaderna och ökar effektiviteten. För att maximera nyttan av integrationen bör du anpassa dess fördelar så den gynnar ditt team maximalt. Med en kombinerad lösning där Freshdesk Contact Center och Freshdesk arbetar parallellt blir arbetet betydligt enklare!

  • Maximera handläggarnas produktivitet
  • Delta i kontextuella samtal
  • Missa aldrig mer ett kundsamtal
integration gain 2x integration gain 2x

Maximera handläggarnas produktivitet

Ett vanligt problem för supportteam är att tiden inte räcker till för alla de inkommande samtalen. För att försöka lösa problemet tvingas man installera dussintals verktyg för att komma till rätta med situationen. Med vår integrerade lösning kan du i stället besvara samtal direkt i din supporthelpdesk. Du slipper växla mellan olika verktyg – helpdesk och callcenter blir ett och samma. På det viset kan du hantera all din supportdata på samma ställe och får möjligt att besvara fler samtal utan att behöva växla miljö.

maximize agent productivity 2x maximize agent productivity 2x

Delta i kontextuella samtal

Ett annat vanligt problem är att supporthandläggare inte ges tillgång till kundärendets sammanhang. Detta leder till frustration hos kunden om de tvingas förklara sitt ärende upprepade gånger. I slutändan påverkar detta bilden av företaget negativt. Tack vare vår integrerade helhetslösning ges handläggaren fullständig kontext och vetskap om hur det senaste samtalet slutade. De kan konvertera samtalet till ett nytt ärende eller lägga till det i en befintlig supporttråd. De kan till och med söka i historiken och hänvisa till särskilda anteckningar som är relaterade till en specifik kund.

contextual conversations 2x contextual conversations 2x

Missa aldrig mer en kunds samtal

En grundläggande förutsättning för ett framgångsrikt supportteam är att de besvarar kundernas samtal. En av callcenterprogramvarans största fördelar är möjligheten att anpassa regler för vidarekoppling. Detta täcker alla scenarier när handläggaren är offline genom att antingen vidarekoppla till röstbrevlådan eller skapa en notis om missat samtal. Detta är tyvärr bortkastat om ingen lyfter luren och inte heller ringer tillbaka till kunden. För att minska risken att missade kundsamtal så konverterar vårt integrerade callcenter och helpdesklösning varenda missat samtal och röstmeddelande till ett supportärende, helt automatiskt. När du är tillbaka vid skrivbordet kan du ringa tillbaka och hålla kunderna nöjda.

never miss out 2x never miss out 2x

Freshdesk Contact Center inifrån Freshdesk – så här får du ut det mesta av integrationslösningen mellan de två

Enkel tillgång till de senaste samtalen

Med Freshdesk Contact Center-widgeten kan du direkt i Freshdesk se de tre senaste numren som ringt in och kontakta dom med ett klick.

Kom ihåg samtalen med hjälp av anteckningar

Anteckna viktiga uppgifter under samtalet. Detta hjälper dina kollegor att genomföra produktiva samtal med kunden i framtiden.

Ställ in handläggarens tillgänglighet

Ställ in handläggarens status baserat på om denne är tillgänglig eller inte. Du kan ange att handläggaren är tillgänglig via webbläsare eller mobil eller att handläggaren är offline direkt från widgeten. Dra nytta av det för att vidarekoppla samtal på ett smartare sätt.

Vidarekoppla samtal till dina kollegor

Fördela samtalen till de mest relevanta teamen eller handläggarna och sänk kötiderna. Hjälp dom att nå specifika handläggare eller team snabbt och enkelt.

Visa en kontakts senaste ärenden

Sök bland en specifik kunds senaste ärenden för en komplett överblick, utan att behöva växla till en annan miljö.

Skrivbordsaviseringar

Få automatiska aviseringar när du tar emot ett inkommande samtal, även om du arbetar inom en annan applikation eller om du har minimerat webbläsaren.

Integration med intern programvara och programvara från tredje part

Alla växande verksamheter når en punkt där de måste välja den rätta vägen framåt. Ska de vänta på en intern integration eller investera i en tredjepartsintegration? Båda lösningarna har sina unika för- och nackdelar. Vi viktar de olika för- och nackdelarna.

Intern programvara
vs
Programvara från tredje part
Smidigt synkroniserad data

Data är bara värdefull så länge den är användbar. Med en intern programvara blir det enklare att hålla koll på all data som är relaterad till helpdesken eller callcentret i ett synkroniserat system. På det sättet tappar ni aldrig kontrollen över er viktiga företagsinformation och behåller en total överblick.

Användbara data avgränsas

Genom att lagra er data i en extern miljö och tredjepartsapplikation riskerar du att begränsa tillgången till uppgifterna. Detta kan leda till okunskap om hur er data ska behandlas och kan skapa ett informationsgap mellan de två systemen.

Rimliga priser

Eftersom programvaran är en del av ett varumärke där du har möjlighet att investera i olika delar så kan du dra du nytta av lojalitetsfördelar och prisvärda kombinationspaket.

Högre kostnader

En programvara från tredje part brukar ofta medföra högre kostnader för ytterligare handläggare eller användare. Den här återkommande kostnaden blir snabbt en enorm stoppkloss när din verksamhet försöker växa.

Datan är alltid inom räckhåll

En intern programvara gör det enkelt och flexibelt att samla kunddata och användarmönster. Med hjälp av de här uppgifterna kan du planera dina affärsstrategier, optimera lojalitetsprogram och planera riktade marknadsföringskampanjer.

Svårt att få tillgång till data

Uppgifterna kan komma att lagras i vitt skilda system. För att få tillgång till din data kan du behöva du ta dig igenom en lång rad regleringar och säkerhetsprotokoll. Det kan i sin tur leda till minskad kontroll och förseningar i dina databeroende planer och verksamheter.

Pålitlig och bekant support

Support är synonymt med service. Med en intern programvara garanteras du leverantörens höga nivå på supporten. Att inte få hjälp när man behöver det som mest kan vara katastrofalt för verksamheten.

Du riskerar opålitlig support

Om du inte tidigare har arbetat tillsammans med leverantören så finns det en risk att supporten inte lever upp till förväntningarna. Det kan ha katastrofala följder i form av nedtid och utebliven support när det behövs som mest.

Omdömen