Informationsteknik och -tjänster

Detalj- och e-handel

Sjukvård

Programvarutjänster

Energi

Övriga branscher

Över 40 000 kunder litar på Freshworks