Alla funktioner Callcenter prestanda Varm vidarekoppling (kommande)

Freshdesk Contact Centers funktion för varm vidarekoppling låter dig vidarekoppla med bibehållen kontext

Kunder som vidarekopplas till andra handläggare ombeds repetera anledningen till att de ringde. Varm vidarekoppling förbättrar kundupplevelsen genom att ge handläggarna kontexten redan innan vidarekopplingen.

Detta säkerställer att alla dina handläggare känner bakgrunden till kundens samtal.

Både kunden och handläggaren gynnas av en högre samtalskvalitet när vidarekopplingen sker tillsammans med samtalets kontext.

 

warm transfer scr warm transfer scr
Gå rakt på sak med kundens ärende

När samtal vidarekopplas med varm vidarekoppling kan handläggarna fokusera direkt på kundens ärende istället för att ställa samma frågor upprepade gånger. Kunden känner därmed att ärendet tas på allvar.

Förbättrat samarbete mellan handläggare

Handläggarna vet var de ska vidarekoppla samtalen och kan ge den nya handläggaren tillräcklig information kring kundens ärende. Detta visar kunden att ditt callcenters handläggare är synkroniserade.

En smidigare kundupplevelse

Öka antalet lösta ärenden vid första samtalet genom att lösa kundärenden omedelbart. På köpet får du en försäkran om att din verksamhet ger en utmärkt kundupplevelse.