Alla funktioner Leads

360-graders översikt

Effektiv hantering av leads börjar med god kännedom om de potentiella kunderna. Ett bra CRM-verktyg visar allt du behöver veta om leads på en och samma skärm.

Freshsales ger dig kompletta kunduppgifter – samtal, affärer (aktuella, vunna och förlorade), beröringspunkter med ert företag samt uppgifter och möten som bokats i anslutning till dem. Se hur de har interagerat med er hemsida och produkt, och för personliga samtal.

 

Poängsättning av leads

Poängsättning är en metod för att ranka leads utifrån deras profil och interaktionsnivå med ert företag. Med poängsättning kan ni omedelbart identifiera leads som är mogna för försäljning och öka era chanser att avsluta en affär.

Poängsättningen lyfter upp era hetaste leads så att ni slipper leta igenom listan av potentiella kunder. Spendera i stället tiden på uppföljning och på att hitta leads som behöver extra uppmärksamhet.

Automatisk berikning av profiler

Ett modernt CRM-verktyg bygger på förståelsen att automatisk hantering av leads är en nyckelfaktor. Freshsales berikar automatiskt era leads, kontakter och konton med social och offentlig information för att bespara er mödan att behöva hitta och mata in den informationen manuellt. Informationen inkluderar sociala profiler, företagsuppgifter och bilder. Allt detta visas på en enda skärm och bidrar till meningsfulla dialoger med kunden.

Segmentera och organisera era team

Områden

Gruppera team utifrån geografiskt område, affärernas storlek, produktdivisioner och mycket mer. Fokusera på de områden som säljer bäst och som visar störst potential.

Läs mer om områdeshantering

Automatisk tilldelning av leads

Slipp oroa er över missade leads. Freshsales tilldelar automatiskt leads till rätt säljare. Inga fördröjningar. Ert team kan följa upp omedelbart då ett lead kommer in.

Möten, uppgifter, anteckningar och filer

Om ni växlar mellan olika verktyg för att genomföra enkla åtgärder så spenderar ni mycket tid utanför CRM-systemet.

Använd Freshsales så att teamen kan genomföra uppgifter tillsammans. Boka möten eller demos med prospekt och kunder och få påminnelser via e-postnotiser. Lägg till snabba anteckningar till varje kontakt samt hantera och dela filer.

Gör allt detta och mycket mer med Freshsales CRM

Massåtgärder

Skicka e-post snabbt, tilldela leads, uppdatera fält, sammanfoga och radera uppgifter i bulk.

Rollbaserad åtkomst

Definiera och hantera användarnas åtkomst till uppgifter inom Freshsales.

Smarta formulär (webb-till-lead)

Spara hemsidebesökarna som leads direkt i Freshsales när de fyller i ett webbformulär.

Automatiseringar

Fånga automatiskt in leads från webbformulär, berika profiler, tilldela säljare, logga samtal och e-post.

Anpassade vyer

Filtrera och sortera registreringar. Spara och nå dem när som helst.

Smarta fält

Kontakta rätt prospekt med hjälp av datum för ”senast kontaktad” och “senaste visad”.