Alla funktioner Upprätta callcenter Talsvarssystem med flera nivåer

Vidarekoppling och talsvarssystem med flera nivåer

Talsvarssystemet (IVR) låter dig vidarekoppla dina kundsamtal till team eller handläggare med en anpassad samtalsflödesmekanism. Varje knapptryckning kan konfigureras för att utlösa en händelse som optimerar ditt samtalsflöde. Du kan exempelvis vidarekoppla kundsamtal till supporten när de trycker 1 eller till försäljningsavdelningen om de trycker 2. Freshcaller stödjer även talsvar över flera nivåer, där kunder kan bläddra mellan olika menyer inom talsvarssystemet med hjälp av anpassade knapptryckningar. Talsvarsmenyerna kan spelas in och synkroniseras till systemet genom uppladdning av ljudfiler, med text-till-tal eller med den inbyggda funktionen för röstinspelning.

Styrning av telefonkön

Koppla kunderna till organisationens individuella samtalsköer, handläggare eller team utifrån kundernas behov.

Röstbrevlåda och välkomstmeddelande

När supportavdelningen är otillgänglig på grund av hög trafik kan kunderna lämna meddelanden i röstbrevlådan.

Ställ in servicenivåer

Ställ in det maximala antalet människor i kön och den maximala väntetiden för dina kunder. När någon av gränserna har nåtts kommer kunderna höra ett meddelande som förklarar att ni för närvarande inte är tillgängliga.

Pausmusik

Anpassa pausmusiken genom att ladda upp ljudfiler.

Integrerade talsvarssystem

Vart och ett av dina telefonnummer kan konfigureras individuellt och med unika anpassningar.

Vanliga frågor kring talsvar

Är det möjligt att vidarekoppla externa telefonnummer från talsvarssystemet med Freshcaller?

Med Freshcallers talsvar kan du vidarekoppla inkommande samtal till ett externt nummer, fast eller mobilt. Säkerställ att telefonnumret du anger är aktivt och att någon alltid är redo att besvara telefonsamtal som vidarekopplats från Freshcaller.

 

Viktiga mätetal att hålla koll på i ditt callcenter-system

Freshcaller definierar tiden från det första välkomstmeddelandet till när samtalet besvaras av en fysisk person som väntetid. Väntetiden indikerar hur effektivt du har konfigurerat ditt Freshcaller-system. Kunder med högre abonnemang i Freshcaller-har tillgång till avancerade mätetal där administratörer kan beräkna talsvarstiden, d v s tiden som uppringaren har spenderat under sin resa genom ditt talsvarssystem.

Är det möjligt att vidarekoppla till andra talsvarssystem baserat på öppettider?

Med Freshcaller kan du ange ditt callcenters regler utifrån dina öppettider. Du kan vidarekoppla samtal till andra talsvarssystem utifrån samtalets tidpunkt. Du kan tillämpa vidarekoppling utifrån kontorstider och vidarekoppla samtal till olika team jorden runt och på så sätt driva ett callcenter 24 timmar om dygnet.