Alla funktioner Inställning av teletjänstcentral Smart röstbot (BETA)

En besserwisser som kunderna älskar ❤️

 

När du vill röra dig i ljusets hastighet 🚀

Kunder älskar att snabbt få svar på sina frågor. Att hitta lösningen de behöver på några minuter istället för att stå i långa telefonköer eller klicka igenom talsvarsmenyer utan ände i sikte, ger dig nöjda kunder. Freshdesk Contact Centers röstbot svarar på kundernas vanliga frågor om till exempel lösenordsåterställning, kontoaktivering eller kanske vem som är president i ett särskilt land.

Voicebot _ need for speed Voicebot _ need for speed

 

När du behöver vara tillgänglig dygnet runt ⏳

Även om dina kunder inte förväntar sig att du är tillgänglig dygnet runt förväntar de sig någon typ av respons när de ringer. Vår röstbot erbjuder kundservice dygnet runt med funktioner såsom autosvar. Då besvaras kundernas frågor när de behöver hjälp och ditt team kan fokusera på akuta problem som kräver mer än färdiginspelade meddelanden.

voicebot 24 7 voicebot 24 7

 

 

När du behöver vara proaktiv 🎙

Det uppstår en typ av värme när du proaktivt förstår kundernas problem och ger dem svar som gör deras liv lite enklare. Att skapa en wow-upplevelse kan vara så enkelt som att fråga kunderna om de vill köpa en tågbiljett när de ringer för att fråga hur mycket biljetten kostar. Ligg ett steg före och erbjud förutsägbara lösningar med din röstbot.

Voiecbot proactive Voiecbot proactive

 

När du behöver vara produktiv 🤝

Det finns aldrig tillräckligt många resurser eller tillräckligt mycket tid för att besvara kundernas samtal. Systemets röstbot som drivs av Freddy AI kan hantera enklare frågor från kunderna, vilket ger dina telefonhandläggare mer tid till komplexa ärenden. Då kan de vara mer produktiva och leverera imponerande kundupplevelser.

voicebot productivity voicebot productivity

Vår röstbot kommer till undsättning 🤖

Direktsvar

Ge supersnabba svar i alla dina samtal utan att blanda in en handläggare.

 

Autosvar

Svara på kunders förfrågningar när handläggarna är otillgängliga med hjälp av en funktion som erbjuder alternativa lösningar.

Röstsvar

Systemets smarta svarsbot har en egen röst som svarar precis som en riktig handläggare.

Freddy AI – din supersmarta kompis!

Freddy förstår, identifierar och svarar på kundernas frågor hur lätt som helst. Kunderna kan ringa, chatta eller mejla en hjälplinje och ställa frågor precis som i en vanlig interaktion med en riktig handläggare. Freddy letar upp svar i kunskapsbasen och sammanställningar av vanliga frågor och svar för att ge kunderna relevanta lösningar. Freddy ger dessutom kunderna mer information som är relaterad till lösningen för att garantera att problemet blir löst.

 

Holiday routing profitable for businesses Holiday routing profitable for businesses

Vanliga frågor om Freshdesk Contact Centers röstbot

Hur fungerar Freshdesk Contact Centers röstbot?

Varje Freshdesk Contact Center-administratör kan ställa in samtalsstyrningsköer med röstbotten. Under Administratörs-inställningar > Samtalsflöden kan du välja hur din röstbot ska hantera samtalet, när samtalet ska överföras till en handläggare och andra liknande reservalternativ. Då kan du låta din röstbot svara på enkla, direkta frågor, medan du skickar vidare komplexa problem till en handläggare.

Vilka reservalternativ finns det för olika samtalssituationer?

Om röstbotten inte kan identifiera svaret på kundens fråga, eller om kundens röstinmatning inte kan behandlas, kan administratören ställa in reservalternativ för följande fyra situationer:

1. Systemets bot avslutar samtalet

2. Systemets bot överför samtalet till en handläggare

3. Systemets bot kan inte förstå kundens fråga

4. Systemets bot får en ogiltig inmatning från kunden

För vart och ett av dessa scenarier kan samtalet vidarekopplas till:

1. Talsvarsmeny

2. Telefonkö

3. Röstbrevlåda

4. Avslut