Alla funktioner Rapporter

Anpassade rapporter

Anpassa våra standardiserade försäljningsrapporter – eller skapa era egna, anpassade rapporter baserade på leads, kontakter, konton och andra möjligheter. Använde dessa insikter från CRM-verktyget för att sätta kursen och öka intäkterna!

STÄLL IN ENKEL ELLER ANVANCERAD LOGIK
Advance Logic CRM
SUMMERING ELLER MATRIXRAPPORTER
Matrix Reports
SKAPA GRAFISKA TABELLER
Create Graphical Charts

Visuella försäljningsrapporter

Visuell övervakning av försäljningsframgångar utan komplicerade inställningar. Förstå försäljningsresultaten omedelbart med eleganta, grafiska tabeller och kurvor.

Visual Sales Report

Intäktsanalys

Exportera intäktsdata från CRM-systemet utifrån källa, säljare, område, och mycket mer. Se vilka kampanjer som fungerar eller inte. Identifiera teamets bästa medarbetare med hjälp av rapporter om säljcykeln, hastighet och vilka områden som säljer bäst.

Revenue Analytics

Instrumentpanel för rapporter

Granskar du en specifik uppsättning rapporter varje dag? Vore det inte praktiskt att kunna se dessa på en enda skärm istället för att behöva generera var och en för sig? Varje instrumentpanel i Freshsales CRM kan visa upp till sex rapporter på din skärm samtidigt tillsammans med viktiga prestandauppgifter som omvandlingsgrad. Nu kan du se mer data och ingripa snabbare utan att behöva leta siffror. Kom igång med vår nyskapande sammanslagna instrumentpanel för lead-generering och försäljning. Du kan även anpassa dina instrumentpaneler och dela dem.

Reporting Dashboards

Försäljningscykeln och hastighetsrapporter

En försäljningschef behöver alltid hålla koll på två viktiga saker: Hur lång tid det tar innan teamet konverterar ett kvalificerat lead till en betalande kund. Var i säljprocessen säljarna har fastnat. Därför har vi skapat rapporter angående försäljningscykel och hastighet. Nu kan du identifiera flaskhalsarna snabbare än någonsin och fatta informerade beslut – direkt i CRM-verktyget.

 

Sales Cycle Analytics

Rapporter och säljaktiviteter

Skapa försäljningsrapporter för fyra viktiga aktiviteter: e-post, samtal, uppgifter och möten. Använd CRM-verktyget för att få nyckelstatistik såsom öppnad e-post och antal klick, skapade uppgifter kontra slutförda uppgifter och antalet utgående samtal från respektive säljare.

sales activity reports

Trendrapporter

Växer er försäljning stadigt varje månad? Identifiera trender över veckovisa, månadsvisa eller kvartalsvisa perioder. Ni kan till och med prognostisera affärernas värde och antalet förväntat genomförda försäljningar direkt i CRM-verktyget.

trendline reports

Schemaläggning av rapporter

Låt oss säga att du behöver schemalägga en försäljningsrapport, t.ex. ”affärer utifrån stadium och typ”, kl. 10:00 varje måndag. Du behöver då inte generera rapporten manuellt varje vecka. Specificera bara schemat, ange mottagarens e-postadress och skapa ett personligt meddelande – färdigt. Freshsales kommer att generera rapporten automatiskt och leverera den till respektive inkorg.

Report scheduling

Gör allt detta och mycket mer med Freshsales CRM

Dela och exportera rapporter

Dela rapporter och instrumentpaneler med ditt team. Du kan även exportera dem som PDF- eller CSV-filer.

Områdesrapporter

Få reda på vilka områden som uppnår målen och i vilka det finns potentiella affärsmöjligheter.

Pipelinerapporter

Spåra framsteg i pågående försäljningar. Identifiera flaskhalsar och arbeta mot att lösa dem.

Nyskapande rapporter

Osäker på hur man skapar en rapport? Använd våra testrapporter för att komma igång.

Förhandsgranska rapporter

Verifiera uppgifter och se hur de kommer att presenteras innan du genererar försäljningsrapporten. Du kan även lägga till fält och kolumner i farten.

Försäljningsstatistik

Generera rapporter kring viktig försäljningsstatistik så som omvandlingsgrad, tid innan ett lead kontaktas, öppningsgrad för e-post m.