Alla funktioner Callcenter prestanda

Inkommande samtals-ID

En notis ger dig information om uppringaren innan du svarar. Samtals-ID ger dig nödvändig kontext kring samtalet

Kundhistorik

Du har alltid tillgång till kundens hela historik av samtal och anteckningar. Använd Freshdesk Contact Centers kundhistorik för att förstå dina kunder bättre innan och under samtalet.

Konferenssamtal

Arrangera konferenssamtal med flera deltagare. Konferenssamtal låter dig både öka samarbetsgraden mellan anställda och antalet lösningar på kundärenden.

Varm vidarekoppling

Den nya handläggaren eller platsansvariga får kontext till samtalet under samtalets vidarekoppling. Med varm vidarekoppling lägger ni mindre tid på att upprepa redan ställda frågor till kunden och mer tid på att förbättra kundinteraktionerna.

Arbete efter samtalet

Dina handläggare bör ges en minut eller två för att notera samtalsuppgifter och genomföra nödvändig administration efter varje samtal. Freshdesk Contact Centers funktion för ”arbete efter samtalet” hjälper ditt team att hantera alla kundsamtal på absolut bästa sätt.

Ytterligare funktioner

Vidarekoppling av samtal

Vidarekoppla dina samtal till din mobiltelefon när du är på språng. Din verksamhet reser tillsammans med dig.

Vidarekoppling till teams

Om du behöver vidarekoppla, vidarekoppla då till ett team för att öka sannolikheten av en snabb överföring till en handläggare.

Svara i webbläsaren

Dina samtal är alltid tillgängliga på din PC eller laptop genom din webbläsare.

Samtalsanteckningar

Viktiga anteckningar kring samtalet sparas för framtida användning.

Skrivbordsnotiser

Får en notis även om din webbläsare är minimerad.

Åtgärder under samtalet

Ljud-av, pausa, sök eller vidarekoppla under samtal.

Svar med kontext och redigering på plats

Se kundens uppgifter och lägg till anteckningar vid samtalets slut.