Alla funktioner Callcenter prestanda Konferenssamtal

Konferenssamtal med andra handläggare: När bör de genomföras och vilka är fördelarna?

Ibland är det extra svårt för handläggare att hantera kunder och prospekt. Det kan bli omöjligt för handläggaren lösa alla ärenden som dyker upp under ett samtal. Du kan då instruera dina handläggare att anteckna ärendena och återkomma till kunden senare. Då minskar du dock andelen lösta ärenden vid första samtalet. Kunderna förväntar sig omedelbar tillfredställelse när de ringer och att försena den tillfredställelsen kan vara skadligt för din verksamhet. Framgångsrika företag löser detta genom att låta olika telefonteam hantera olika typer av kundärenden. Med hjälp av Freshdesk Contact Centers callcenter kan dina handläggare samarbeta med andra team, handläggare eller anställda för att hjälpa kunderna. Konferenssamtal låter dig lägga till handläggare till ett pågående samtal för en flervägskonversation med kunden för att lösa dennes ärenden.

 

call conferencing scr call conferencing scr
Öka lösningsgraden vid första samtalet

Ta tag i varenda kundärende genom att lägga till handläggare till samtalet i realtid.

Förebygg flera efterkommande vidarekopplingar

Lös kundärenden direkt utan mängder av vidarekopplingar genom att bjuda in fler handläggare till det pågående samtalet.

Försäkra högsta prestation hos dina handläggare

Handläggarna ges möjligheten att lära sig problemlösning och felsökningstekniker från sina kollegor, så att de själva kan tackla liknande ärenden i framtiden.

Hantera kunderna på språng

Om du arbetar på distans eller är på väg någonstans så kan du fortfarande bjuda in tillgängliga handläggare till konferenssamtal, var som helst i världen.

Förbättra handläggarnas samarbeten

Handläggare kan samarbeta med andra handläggare från olika platser eller teams för att hjälpa slutkunden.