Alla funktioner Callcenterhantering Prestationsrapportering

Prestationsrapportering

Med prestationsrapporter kan du identifiera presterande och icke-presterande delar av ditt callcenter. De övervakar alla viktiga mätdata under hela samtalets livslängd. Administratörer kan enkelt utvärdera handläggarnas prestation, dina affärsprocesser och kundinteraktioner under varje steg i samtalet och sedan optimera dem.