Varför Freshsales är ett bättre alternativ till Pipedrive

Enkelt att använda

Glöm komplexa funktioner och komplicerade konfigurationer och få i stället en lösning som är klar att börja användas direkt.

Prisvärt

Få tillgång till samma funktioner utan att tömma plånboken.

Skalbart

Välj den plan som passar bäst för din verksamhet och byt smidigt när så behöver.

 

CRM-programvara med toppbetyg

 

Freshsales kontra Pipedrive CRM – en översikt

KRITERIER
FRESHSALES
PIPEDRIVE CRM
G2-klassificering
4.7
4.7
4.3
4.3
Provperiod

21 dagar

14 dagar

Återbetalningsperiod

7 månader

9 månader

Genomsnittligt antal månader till driftsättning

0,7 månader

0,8 månader

NPS-poäng

83

50

Hantering av leads, kontakter, konton och affärer
Anpassade försäljningsaktiviteter
Försäljningssekvenser
Inbyggd telefon
Poängsättning av leads
Spårning av webbplats, app och lead
Anpassade rapporter och instrumentpaneler
Gratis support via e-post och chatt
Gratis support via telefon i alla planer

Ansvarsfriskrivning: Data per den 8 september 2020

© 2020 G2, Inc. Med ensamrätt. Dessa data är baserade på deras Grid® Report för CRM | Sommaren 2020. Inga delar av denna publikation får mångfaldigas eller spridas i någon form utan skriftligt tillstånd i förväg från G2 Crowd. Även om informationen i den här rapporten har inhämtats från källor som förmodas vara tillförlitliga frånsäger sig G2 Crowd alla garantier för riktigheten, fullständigheten eller lämpligheten av sådan information och ska inte ha något ansvar för fel, utelämnanden eller bristfälligheter i sådan information.

Freshsales i jämförelse med Pipedrive CRM

Freshsales kontra Pipedrive: Kontakthantering

När det gäller att hantera kontakter, konton och affärer har både Freshsales och Pipedrive vad som krävs. Dessutom ger dig Freshsales flexibilitet att hantera leads och automatiskt tilldela dem på ett turordningsbaserat sätt till dina försäljare. Det gör det också möjligt för dig att anpassa dina försäljningsaktiviteter och använda dem för att filtrera poster, skapa rapporter och automatisera åtgärder med hjälp av arbetsflöden.

Läs mer

JÄMFÖRELSE
Hantera leads, kontakter, konton och affärer
Automatisk utökning av profiler
Hantering av försäljningsområden
Automatisk tilldelning av leads
Anpassade försäljningsaktiviteter

Freshsales kontra Pipedrive: E-posthantering

Både Freshsales och Pipedrive CRM har ett robust system för hantering av e-post. Dessutom gör Freshsales det möjligt för dig att skapa kampanjer baserat på mottagarens beteende och tillhandahåller mätetal för e-postengagemang för denna.

Läs mer

JÄMFÖRELSE
Dubbelriktad synkronisering av e-post
E-postmallar
Massutskick av e-post
Schemalägg e-postmeddelanden
Skicka försäljningskampanjer
Mätetal för massutskick av e-post

Freshsales kontra Pipedrive: Telefon

Både Freshsales och Pipedrive har inbyggda telefonfunktioner. Freshsales går ett steg längre genom att göra det möjligt för dig att köpa lokala och avgiftsfria telefonnummer, ställa in välkomst- och röstbrevlådemeddelanden, överföra samtal, maskera samtal o.s.v., vilket gör lösningen till ett av de bästa Pipedrive-alternativen.

Läs mer

JÄMFÖRELSE
Inbyggt telefonsystem
Manuell och automatisk samtalsloggning
Samtalsinspelning
Köp lokala nummer
Spela in röstbrevlådemeddelanden
Maskering, överföring och vidarekoppling av samtal

Freshsales kontra Pipedrive: Poängsättning av leads

Freshsales AI-baserade poängsättning av leads gör det möjligt för dig att kategorisera dina leads som heta, varma och kalla. Du kan tilldela poängsummor genom att lägga till och ta bort poäng baserat på leadens profil och dennes interaktion med ditt företag – dess beteende på din webbplats, i appen och i e-post. Ge dina försäljare förutsättningar att inrikta sin tid och sitt arbete på att bearbeta rätt leads med hjälp av poängsättning av leads i Freshsales.

Läs mer

JÄMFÖRELSE
Poängsätt efter lead-egenskap
Poängsätt efter beteende på webbplatser, i appar och i e-post

Freshsales kontra Pipedrive: Beteendeanalys

För effektiv försäljningskontakt med kundämnen behöver du kontext om exempelvis vika sidor de har besökt på din webbplats och hur de använder din app för att slå an rätt strängar och skapa meningsfulla konversationer.

Freshsales spårar dina användares beteende från och med deras första kontaktpunkt. Du kan inte bara se vilka sidor de har besökt, utan också hur många gånger de har gjort det och vilket innehåll de har hämtat. Du har också möjlighet att spåra användarnas aktiviteter i din webbapp.

Läs mer

JÄMFÖRELSE
Spåra webbsidans besökare
Spåra webbapp-händelser

Freshsales kontra Pipedrive: Rapportering

Både Freshsales och Pipedrive CRM har standardrapporter och instrumentpaneler som gör det möjligt för dig att skapa dina egna rapporter från grunden och exportera dem.

Läs mer

JÄMFÖRELSE
Standardrapporter
Anpassa standardrapporter
Exportera rapporter
Instrumentpanel för export
Standardinstrumentpanel och anpassad instrumentpanel
Schemaläggning av rapporter och instrumentpanel

Freshsales kontra Pipedrive: Support

Support via e-post, telefon och chatt är tillgänglig i alla planer i Freshsales. Pipedrives kundtjänst ger däremot tillgång till telefonsupport endast i den högsta planen.

JÄMFÖRELSE
Support via e-post i alla planer
Support via chatt i alla planer
Support via telefon i alla planer

                           Obs! Data per den 8 september 2020

Fem skäl till att Freshsales är det bästa alternativet till Pipedrive

 

Få relevant kontext för smartare beslut

När dina försäljare talar med potentiella kunder behöver de ha kontext, till exempel vilka sidor de har besökt, funktioner som använts, e-postmeddelanden som öppnats och klickats i, o.s.v.

Freshsales gör det möjligt för dig att spåra en leads beteende på din webbplats, i appen och i e-post, och att dessutom ange lead-poäng baserat på dessa insikter. Denna information ger dina försäljare den kontext de behöver för att skapa meningsfulla konversationer med kundämnen och slutföra affärer snabbare.

1 ubt holistic view of customer interactions e816c831 1 ubt holistic view of customer interactions e816c831

Förkorta försäljningscykeln genom att tilldela leads automatiskt

När storleksanpassar din verksamhet efter geografi, verksamhetsstorlek eller produktsortiment vill du förmodligen tilldela leads till rätt områden. Dessutom vill du att dina försäljare ska kontakta sina leads snabbare när de är varma och har en tydlig avsikt att köpa.

Med Freshsales kan du skapa en systematisk plan för hantering av försäljningsområden för att organisera ditt team och se till att leads automatiskt tilldelas till dem enligt turordning, och därmed förbättra lead-responstiden och dessutom chansen till en konvertering.

Sales Territory Management in Freshsales CRM Sales Territory Management in Freshsales CRM

Förbättra affärssynligheten genom avancerad rapportering

När letar efter datapunkter som är unika för din verksamhet vill du ha frihet att fördjupa dig och skapa anpassade rapporter som ger bra insikter. Rapporteringsfunktionen i Freshsales ger flexibilitet att välja mellan fler än 25 färdiga rapporter för att komma igång. Om du vill kan du i stället skapa dina egna avancerade rapporter genom att använda data från olika moduler, till exempel den bransch där du slutför flest affärer eller antalet affärer du slutförde under en viss månad. Du kan exportera rapporter som CSV- eller PDF-filer och till och med schemalägga dem så att de skickas till din inkorg regelbundet. 

 

sales dashboard sales dashboard

Öka produktiviteten genom att automatisera försäljningsaktiviteter

Att leta efter försäljningsmöjligheter är en av de aktiviteter som tar upp större delen av en försäljares tid. Och med Freshsales kan du ge försäljningsteamen verktygen för att öka produktiviteten och automatisera denna kontaktprocess. CRM-programvaran gör det möjligt för dina försäljningsteam att hålla koll på uppföljningar genom att ställa in försäljningstakter – e-postsekvenser, samtalspåminnelser och uppföljningsuppgifter baserade på mottagarens beteende.

Freshsales meddelar också resultatet av varje e-postsekvens – öppnanden, klick, svar, returneringar, en indikator, en indikator för att kontrollera om ditt e-postmeddelandes ämnesrad och brödtext påverkade dina kundämnen och förbättring av ditt meddelande där så behövs. 

sales sequence fw crm sales sequence fw crm

Ett och samma verktyg för alla dina affärsbehov

Den största fördelen med Freshsales är att det är en del av Freshworks-programsviten för företag. Så du får inbyggd integrering med mjukvara för kundsupport (Freshdesk), modern mjukvara för meddelanden (Freshchat), mjukvara för samarbete (Freshconnect) och inbyggd telefonmjukvara (Freshcaller). Genom att integrera Freshsales med Freshworks-produktsviten kan du ha alla dina kunddata i ett och samma ekosystem.

Freshworks 360 Freshworks 360

Fler än 40 000 nöjda kunder använder vår sälj-CRM-programvara

Så här säger våra kunder om oss