Alla funktioner Callcenterhantering Samtalsdeltagande

Vad är samtalsdeltagande? Varför delta i samtal?

Med hjälp av Freshdesk Contact Centers kontrollpanel för administratörer kan du i realtid och diskret lyssna på samtal mellan handläggare och kunder. Funktionen för övervakning i realtid kompletteras med möjligheten att låta dig prata direkt med kunden om du så önskar. Att gå med i ett samtal som du inte var formellt efterfrågad att delta i kallas för samtalsdeltagande. Du kan då prata med dina kunder och handläggare samtidigt. När du känner att du har löst problemen mellan kund och handläggare kan du avlägsna dig från samtalet. Detta kommer inte att bryta samtalet och du blir tillgänglig att lyssna på eller delta i andra samtal. Ett callcenter som drivs av Freshdesk Contact Center gör det möjligt att supportera teamledare och administratörer så de kan upprätta och hantera utspridda telefonteams effektivt. Funktionen för samtalsdeltagande hjälper dig öka din lösningsgrad vid första samtalet. Ju högre den procentsatsen är, ju bättre är ditt callcenters prestanda.

barge calls scr barge calls scr