Alle Functionaliteiten Callcenterbeheer Inbreken In Gesprekken

Wat is inbreken in gesprekken? Waarom inbreken in gesprekken?

Met het realtime beheerdashboard van Freshdesk Contact Center kunt u discreet meeluisteren met gesprekken tussen agenten en (potentiële) klanten. Hierbij heeft u de aanvullende mogelijkheid om direct met de klant te praten als u dat wilt. Deze handeling, het meedoen aan een gesprek waarvoor u niet formeel gevraagd bent door de huidige agent in het gesprek, heet “inbreken in een gesprek”. U kunt gelijktijdig tegen uw klanten en agenten praten. Zodra u het idee heeft dat u de interactieproblemen tussen de klant en de agent heeft opgelost, kunt u het gesprek weer verlaten. Hiermee verbreekt de verbinding van het gesprek niet en bent u weer vrij om in andere gesprekken in te breken. Uw door Freshdesk Contact Center bekrachtigde zakelijke callcenter kan uw leidinggevenden en beheerders ondersteunen bij het installeren en effectief beheren van gedistribueerde telefoonteams. Met deze inbreekfunctionaliteit kunt u uw Eerste Gesprek Oplossing (“First Call Resolution” of FCR) percentage verbeteren. Het is vanzelfsprekend dat hoe hoger uw FCR, hoe beter de prestaties van uw callcenter.

barge calls scr barge calls scr