Alla funktioner Callcenterhantering Medlyssning

Använd funktionen för medlyssning för att öka lösningsgraden vid första samtalet

Medlyssning gör det möjligt för callcenter-administratörer eller teamledare att diskret lyssna på samtalen mellan handläggare och kunder. Använd kontrollpanelen i realtid för att visa listan över de aktiva samtalen. När du deltar i ett aktivt samtal som administratör eller teamledare stängs din mikrofon av under tiden du lyssnar på samtalet. Medlyssning låter dig utvärdera dina handläggare och dina kommunikationsstrategier för att förbättra callcentret som helhet. Löpande medlyssning och förbättringar inom ditt callcenter kommer direkt att bidra till en höjning av andelen lösta ärenden vid första samtalet. Ju högre procentandel, desto mer effektivt är ditt callcenter. Medlyssning är extra användbart för utspridda team och låter teamledare upprätthålla callcentrets kvalitet genom att ha insyn överallt utan att behöva vara fysiskt närvarande.