Alla funktioner Upprätta callcenter

Telefonsvarare

Använd Freshdesk Contact Centers funktion för telefonsvarare så att du aldrig missar ett kundsamtal. Skapa anpassade välkomstmeddelanden för en smidig kundupplevelse.

voice mail scr 2x voice mail scr 2x

Öppettider

Ställ in regler runt dina öppettider. Anpassa dina samtalsflöden utifrån dina öppettider.

business hour scr 2x business hour scr 2x

Talsvar med flera nivåer

Med hjälp av talsvar kan du försäkra dig om att ditt system för inkommande samtal upplevs som professionellt. Anpassa ditt samtalsflöde i talsvaret med Freshdesk Contact Center och förebygg tidsslöseri på grund av manuell vidarekoppling.

multi lvl scr 2x multi lvl scr 2x

Gemensamma linjer

Teams inom olika geografiska regioner eller funktioner kan delta i eller ringa samtal från ett gemensamt nummer. Delade telefonlinjer ger dig en smidig teamlösning samtidigt som du ökar lösningsgraden för det första samtalet.

shared line scr 2x shared line scr 2x

Callcenter-app

Med Freshdesk Contact Centers mobilapp kan dina handläggare röra sig fritt utan att behöva oroa sig för missade samtal. Appen följer även de regler du har satt upp på webben. Du kan aktivera push-notiser och mycket mer.

mobile screenshot 2x mobile screenshot 2x

Ytterligare funktioner

Vidarebefordra till grupper

Dina inkommande samtal vidarekopplas till specifika team eller handläggare utifrån dina preferenser.

Anpassade hälsningsmeddelanden

Ge dina uppringare en unik upplevelse av telefonkön med hjälp av våra anpassningsbara telefonköer.

Auto-receptionist

Alla dina inkommande samtal kommer tas om hand av Freshdesk Contact Center och vidarekopplas till rätt team.

Väntetider

Förhöj upplevelsen av väntetiden genom att regelbundet meddela dina uppringare om deras plats i kön.

Informationstillägg

Spela upp särskilda meddelanden vid specifika uppringar-scenarion, t ex vid driftstörningar.

Samtalsredundans

Vidarekoppla automatiskt samtal till bestämda backup-nummer i händelse av nödfall eller lokala avbrott.

Samtalsblockering

Säkerställ att ditt telefonsystem alltid är tillgängligt för kunderna och blockera oönskade skräpsamtal.

Nummertilldelning i realtid

Köp ett nummer och ring på en gång – du behöver inte slösa bort en enda sekund.