Alla funktioner telefon

                                              Ring med ett klick

Måste du växla mellan telefonen och CRM-systemet för att ringa kunder? Med hjälp av vår inbyggda telefoni från Freshcaller kan du ringa dem direkt från CRM-systemet. Kom igång med en knapptryckning och ring med ett klick. Inga installationskostnader, ingen bortslösad tid på att växla mellan telefonen och CRM-verktyget, och ingen mer manuell datainmatning.

Det är inte allt. Betala endast för samtalsminuter och slipp ytterligare kostnader för extra funktioner som automatisk samtalslogg och inspelning. Smidig samtalshantering med transparent prissättning och samtalspriser. Slipp oroa dig för dolda kostnader.

Se samtalspriserna

Tilldela ditt team nummer

Gör det enkelt och prisvärt för kunderna att ringa er. Köp lokala och avgiftsfria nummer för alla länder och stater. Tilldela era säljare eller områden numren så att de med hjälp av inbyggd telefoni från Freshcaller kan börja prata med prospekt på en gång. 

Samtala i rätt kontext

Freshcallers widget ”nyliga aktiviteter” ger er fullständig kontext så att ett samtal kan fortsättas där det avslutades. Bespara prospektet mödan att behöva upprepa tidigare lämnad information genom att referera till samtalsloggar, anteckningar och inspelningar. Alla dessa funktioner kan nås direkt i widgeten Freshcaller inom Freshsales.

Se kundens fullständiga interaktionshistorik

Med widgeten Freshcaller kan ni granska alla telefonsamtal i CRM-verktyget. Ring samtal, lägg till anteckningar, schemalägg uppgifter, boka möten och lägg till anonyma telefonnummer som nya leads eller kontakter i Freshsales.

Analysera viktig callcenter-statistik

Spåra och analysera all viktig statistik som spänner över säljsamtalens kompletta livstid. Administratörer kan enkelt utvärdera handläggares prestationer, era affärsprocesser och kundinteraktionerna i olika samtalssteg, och optimera dem.

Personliga välkomstmeddelanden och röstbrevlådor

Låt er personliga röstbrevlåda sätta tonen för interaktionerna. Spela in svarsmeddelanden direkt i CRM-systemet, ladda upp förinspelade hälsningar eller mata in ett välkomstmeddelande som Freshsales sedan konverterar till ljudspår med hjälp av text-till-talfunktionen.

Logga samtal manuellt

Freschaller loggar samtal automatiskt, men vad gäller för samtal utanför CRM-systemet? Utforska vår funktion för manuell samtalsloggning. När ni tar emot ett samtal till ett personligt telefonnummer kan det loggas i Freshsales. Koppla det till ett existerande lead/skapa ett nytt lead och lägg till anteckningar om samtalet.

Gör detta och mycket mer med ditt försäljnings-CRM

Vidarekoppling av samtal

Lämna över samtal till kollegor i realtid med fullständig kontext . Osäker på vem du ska välja? Vidarekoppla till ett område.

Arbete efter samtal

Använd funktionen Arbete efter samtal för att försäkra er om att handläggare utför sitt arbete noggrant och alltid är produktiva.

Samtalshistorik

Ring tillbaka, lägg till anteckningar, schemalägg uppgifter och möten från samtalshistoriken.

Samtalsmaskering

Skydda uppringares identitet genom temporära nummer med hjälp av samtalsmaskering för både inkommande och utgående samtal.

Samtalsinspelning

Följ upp konversationer genom att lyssna på ljudinspelningar av tidigare samtal.

Smarta fält

Segmentera prospekt med hjälp av smarta fält som datum för ”senast kontaktad” och ”senast visad”.