Din guide till att skapa en säljstrategi

Har du någonsin hört att en produkt "säljer sig själv"? 

Det stämmer tyvärr inte. Däremot kan en bra säljstrategi få produkter att sälja som smör.

Varje företag behöver en unik säljstrategi. Det är en verifierad process som genererar försäljning om och om igen. Det kanske låter som ett avancerat koncept för stora företag. Men en solid säljstrategi är lika viktig för småföretagare som globala märken. 

På den här sidan tar vi en titt på allt du behöver veta om en säljstrategi, såsom:

Vi ger dig även en gratis mall att använda för din säljstrategi

Vad är en säljstrategi?

En säljstrategi är en plan som en person eller ett företag använder för att sälja produkter eller tjänster för att generera och öka intäkter. En bra säljstrategi låter dig sälja produkter eller tjänster på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Strategin ska alltid vara kontrollerad, utvärderad och optimerad för önskade resultat.

Varför är det viktigt att ha en säljstrategi?

När du har utvecklat en vinnande produkt eller tjänst mäts dess succé i försäljning. Många företagare lägger alltför mycket fokus på produktutveckling och en plan för marknadsföring. Då är det lätt hänt att man missar utveckling och justering av en säljstrategi. Det blir ett dyrt misstag.

För att förstå varför ska vi börja med att ta en titt på skillnaderna mellan en marknadsföringsstrategi och en säljstrategi.

 • En marknadsföringsstrategi fokuserar på att öka produkten eller tjänstens synlighet.
 • En säljstrategi handlar om att faktiskt sälja produkten eller tjänsten.

En säljstrategi lägger fokus på verkliga, kvantifierbara vinster. Det spelar ingen roll hur bra din produkt eller marknadsföringsstrategi är om din säljprocess inte ger rätt resultat.

För att nå en nivå där du konsekvent får önskat resultat behöver du en väldefinierad säljstrategi som täcker din marknadsföringsstrategi.

sales strategy importance sales strategy importance

När en strategi utförs på rätt sätt får ditt säljteam bättre fokus och kan dra nytta av möjligheter. Företaget fungerar då som en väloljad maskin.

Typer av säljstrategier

En organisation kan använda två olika typer av säljstrategier: för inåtriktad försäljning och utåtriktad försäljning. Vissa organisationer väljer att använda båda typerna samtidigt. Detta val påverkar din säljstrategi.

Inåtriktade säljstrategier

Inåtriktade metoder baseras vanligtvis på att dra potentiella kunder till din webbsida. Besökarna bör redan ha en uppfattning om produkten och företaget. 

Inåtriktade säljstrategier används i samband med inåtriktade marknadsföringsstrategier, där marknadsteam använder webbinnehåll för att samla in leads. Att skapa en webbsida, skriva bloggar och optimera webbsidor så att de rankas högre är metoder för att dra till sig leads och berätta om en produkt eller tjänst.

Med denna metod letar de potentiella kunderna redan efter en lösning eller efter information om produkter eller tjänster. Alltså är det mer troligt att de köper från dig. Vid detta stadie fungerar dina säljare som rådgivare som berättar om produkten eller tjänsten, besvarar frågor och ledsagar kontakterna genom beslutsfattandet. Beroende på hur dessa interaktioner går kan leads konverteras till kunder.

inbound leads inbound leads

Utåtriktade säljstrategier

Även om inåtriktade säljstrategier kan dra rätt kunder till din produkt är det inte givet att detta räcker för att öka intäkterna. Med en inåtriktad säljstrategi är du beroende av att kunderna hittar dig. 

Utåtriktade säljstrategier låter dig däremot nå ut till potentiella kunder, berätta om din produkt eller tjänst och – till sist – sälja. För att strategin ska fungera måste du veta vilka som är dina potentiella kunder. Alltså är det första steget i att skapa en utåtriktad säljstrategi att förse dina säljare med dokument som visar kundprofiler (Buyer Persona, BP) och idealprofiler (Ideal Customer Profile, ICP). 

Outbound Outbound

Detta följs av strategier för att generera leads som låter dig skapa relevanta leads som dina säljare kan kommunicera med.

För att göra det använder säljarna olika tekniker för prospektering, såsom "kalla" samtal, "kall" e-post och social försäljning på LinkedIn för att fånga de potentiella kundernas uppmärksamhet. När de lyckas dra till sig kontakternas uppmärksamhet kan de locka med ett smart säljargument och konvertera leads till kunder. 

När du vet vilka utåtriktade tekniker som fungerar för dig är det enklare att skala upp ditt företag med det utåtriktade tillvägagångssättet.

Läs vidare för detaljerad information om att skapa en säljstrategi.

Nyckeln till att utveckla en säljstrategi

Varje företag är unikt. Alltså behöver du en säljstrategi som passar ditt företags identitet och affärsmodell. För att utveckla en säljstrategi som passar ditt företag måste du bedöma följande:

Företagets vision

En tydlig bild av företagets riktning hjälper dig att bedöma vad du behöver uppnå nu, den här månaden, det här kvartalet och så vidare. Allt du gör nu och allt du kommer att göra i framtiden ska föra dig närmare visionen.

Intäktsmål

Dina intäktsmål måste passa företagets vision. Varför vill du generera 250 000 kr i försäljning det här kvartalet och en miljon under hela året? På vilket sätt hjälper det dig att uppnå företagets vision?

Den perfekta kunden

Det räcker inte längre att identifiera kunder baserat på demografi, intressen, kontakter och liknande. Istället måste du skapa en profil för den perfekta kunden, inklusive bakgrund och problem som de vill lösa med hjälp av din produkt eller tjänst. Det hjälper dina säljare att snabbt identifiera bäst leads.

Värdeskapande

Dina kunder behöver få en förståelse för hur din produkt eller tjänst uppfyller deras behov och ger dem fördelar, samt hur ditt utbud skiljer sig från konkurrensen. Att bevisa värdeskapande bör vara direkt och tala om den potentiella kundens faktiska utmaningar.

Budget

Säljstrategier inkluderar flera olika aktiviteter, såsom verktyg och programvara för dina säljare och utbildningen de kan behöva för att sälja mer och sälja mer effektivt. Du behöver därför skapa en specifik budget och investera i dina säljare om du vill öka intäkterna.

Så bygger du en säljstrategi

När du har en säljstrategi för ditt företag är det dags att implementera den.

Här ser du de sju stegen som används för att bygga en framgångsrik säljstrategi:

 

1. Identifiera rätt marknad och kundprofil

Ett av de enklaste sätten att öka försäljningen är att ta en titt på vad som redan fungerar. Se över dina befintliga kunder och ta reda på vem det egentligen är som köper din produkt. Detta är ett viktigt steg eftersom det ofta finns ett glapp mellan dina definierade kunder och dina faktiska kunder. Dina definierade kunder är kunderna du riktar din marknadsföring till. De faktiska kunderna är de som köper din produkt eller tjänst.

Lär känna dina faktiska kunder och skapa en kundprofil med en identitet – inte bara en samling siffror. Låt din kundprofil ha en bakgrund och berättelse och ge dina säljare en inblick i kundens liv.

 

Här kan du se ett exempel på en kundprofil för ett företag som erbjuder webbaserade konsulttjänster:

Stefan är 36 år och äger en butik. Han har uppnått viss framgång med att sälja hälsosamma, hemmagjorda chips till lokala kunder. Dock vet han att han kan öka sin försäljning och växa snabbare om han kan sälja produkterna på nätet. Tyvärr vet Stefan inte vilken ände han bör börja i. Han har en webbsida men säljer inte så mycket på den eftersom den inte är optimerad för sökmotorer. Alltså behöver han en expert som visar hur man gör.

Till skillnad från en klassisk demografisk profil där det står "30 till 50 år, småföretagare, detaljhandel o.s.v." berättar den här profilen om en person som ditt säljteam snabbt kan förstå. Med en grundlig kundprofil som representerar dina faktiska kunder tar du ett steg mot konsekvent försäljning.

2. Identifiera risker och möjligheter 

Nästa steg är att analysera din aktuella position. Det kan du till exempel göra med en SWOT-analys. Förkortningen står för Strengths (styrkor), Weaknesses (brister), Opportunities (möjligheter) och Threats (hot). Analysen ger dig information om var du kan expandera ditt företag och vilka risker som detta skulle medföra. 

Det är en enkel men omfattande analys som kan utföras av alla som är bekanta med företagets processer (alltså behöver du inte betala för dyra konsulter, puh!). 

Analysen visar företagets aktuella situation och en tydlig bild av dess brister, med kontrast mot konkurrenterna, och styrkor. Med denna information kan du bygga vidare på möjligheter och hot för din bransch. 

Sales strategy - SWOT Sales strategy - SWOT

3. Uppmuntra samarbeten mellan sälj och marknadsföring

När du vet hur ditt företag ligger till bör du se till att dina säljare och marknadsförare arbetar sida vid sida. De två avdelningarna har samma mål: att driva förvärv av kunder och intäkter. 

Även om de ofta hamnar i konflikt kan de hjälpa varandra att prestera bättre.

Säljare kan till exempel dela vad de lärt sig från kundinteraktioner med marknadsförare, som kan använda den värdefulla informationen för att rikta in sig på nya leads. Marknadsförare kan ge säljare resurserna som krävs för att engagera potentiella kunder, såsom fallstudier och faktablad.

När de två avdelningarna samarbetar kan du driva "smarketing" för att kommunicera kring värde på ett sätt som båda avdelningarna är ense om. Sedan kan du identifiera de bästa plattformarna för att nå ut till dina potentiella kunder: TV, radio, e-post, sociala medier eller andra kanaler, och använda en enad röst för att ge målgruppen ett konsekvent meddelande.

sales strategy: sales-marketing alighment sales strategy: sales-marketing alighment

4. Definiera en säljprocess

En säljprocess är en uppsättning strukturerade handlingar som säljteam utför för att konvertera potentiella kunder till kunder. Den informerar om vad en säljare bör göra vid varje stadie av den potentiella kundens köpprocess. 

Det är mycket viktigt att skilja säljprocess från säljstrategi.

En effektiv säljstrategi visar hur man uppnår försäljningsmålen. Det ger alla inom försäljning praktiska steg som baseras på information om konkurrenter, möjligheter och hinder.

En säljprocess är däremot del av en säljstrategi och är aktiviteter som säljare måste följa för att uppnå det angivna målet.

Vad händer om du inte har en säljprocess?

Dina säljteam måste varje dag utföra olika säljaktiviteter för olika konton och avtal. Utan en säljprocess är det enda mätetalet som spåras antalet köp och deras värde. Du får alltså ingen in syn i säljaktiviteterna som utförts. Det innebär att det inte går att se varför intäkterna som genereras av säljteamet minskar eller ökar.

sales strategy: sales-marketing alighment sales strategy: sales-marketing alighment

Med en definierad säljprocess får du mycket bättre insyn i säljteamets aktiviteter och information om vad som fungerar och vilka områden som behöver förbättras. 

5. Anlita rätt team

Harvard Business Review genomförde nyligen en studie som visade att 81 % av nöjda säljteam rapporterar årliga ökningar för företaget.

Alltså är det viktigt att anlita rätt personal som passar in i teamet och företagets kultur, och som kan driva intäkterna. 

Att skriva en lista på egenskaper som din perfekta säljare har och använda listan under arbetsintervjuer är ett bra sätt att identifiera rätt person för jobbet.

Du kan även använda raster eller happy hours för säljarna för att låta dem lätta på trycket. Bra stämning bland säljarna uppmuntrar ny personal och ser även till att de bästa säljarna inte lämnar företaget.

När du har det bästa möjliga säljteamet är det viktigt att du coachar dem och lär ut kunskaperna som behövs, till exempel för att ringa "kalla" samtal till potentiella kunder, hantera hinder och förhandla. 

Du måste även ge dem resurserna som krävs för att sälja effektivt, såsom fallstudier, faktablad och mallar för e-postmeddelanden. Detta är säljarnas verktygslåda.

sales strategy: sales-marketing alighment sales strategy: sales-marketing alighment

 

6. Skapa en handlingsplan

När allt börjar falla på plats är det dags att skapa ett arbetsflöde som inkluderar alla uppgifter som utförs för att uppnå målen. Tilldela uppgifterna till personal med rätt kompetens och erfarenhet. Lägg in uppgifterna i en tidslinje där det tydligt visas när de ska vara klara. Din tidslinje bör vara synkad med dina intäktsmål.

 

7. Använd verktyg och programvara

När alla jobbar för att implementera din säljstrategi behöver du en applikation som hjälper dig att samla in, spåra och vårda potentiella kunder och leads. Programvara för hantering av kundrelationer (Customer Relationship Management, CRM) låter dig göra det och mycket mer.

Med CRM-programvara kan du automatiskt samla in och registrera uppgifter om leads. Istället för att manuellt mata in data kan du välja ett bra CRM-system som registrerar leadsuppgifter och lägger in dem i din databas.

CRM för försäljning ger dig även möjligheten att vårda leads med hjälp av olika säljkampanjer. Genom denna process kan du sprida information och erbjuda mervärde genom att skicka relevant innehåll eller specialerbjudanden. Du kan till exempel skapa en automatisk kampanj som skickar blogginlägg eller inbjudningar till kostnadsfria webbseminarier enligt angivna tidsintervaller. Det visar upp din expertis, minimerar motstånd och uppmuntrar kunden att köpa din produkt eller tjänst.

Bästa praxis för en vinnande säljstrategi

 

1. Det perfekta säljargumentet

Oberoende av om du vill sälja en ny produkt eller tjänst, marknadsföra ett existerande utbud eller få uppmärksamhet som nystartat märke är säljargumentet A och O. Bakom varje säljargument finns en berättelse om de utmaningar dina potentiella kunder står inför. 

Vi använder det här säljargumentet som exempel: 

 

Hej Johanna,

Jag heter Rebecka och ringer från ABC AB. Vår innovativa produkt lagrar alla dina data på en enda plats och genererar rapporter på ett par sekunder. Är du intresserad? Låt oss ha ett 10-minuterssamtal för att diskutera produkten.

Med vänliga hälsningar,

Rebecka

Men Johanna hör aldrig av sig till Rebecka. Vad tror du gick fel? 

 • Jo, Rebecka nämnde knappt produkten.
 • Hennes meddelande var varken lockande eller övertygande.
 • Viktigast av allt: hon nämnde inte vilken utmaning som produkten löser.

Låt oss se om vi kan ändra säljargumentet för att berätta för kunden: 

 • Varför du kontaktar dem
 • Vilken utmaning du kan lösa
 • Hur din produkt eller tjänst kan hjälpa dem

                                                

Hej Johanna,

Som kontoansvarig hos ABC AB talar jag varje månad med hundratals marknadsförare. 

Jag har märkt att de flesta av dem lägger nästan en timme om dagen på att skapa rapporter, som sedan knappt läses. Det är en tidskrävande och omständlig process som inte prioriteras av de flesta marknadsförarna.  

ABC AB känner igen det problemet och har därför skapat ett innovativt verktyg som kallas för CDE. Verktyget lagrar alla data för marknadsföring och mer och låter dig skapa skräddarsydda rapporter på 30 sekunder. 

Låter det bra? Låt oss boka ett kort samtal så att jag kan berätta mer.

Med vänliga hälsningar,

Rebecka

Ett vinnande säljargument uppmuntrar den potentiella kunden att dra nytta av möjligheten du erbjuder. Det lyfter fram ett mänskligt, känslomässigt perspektiv och visar att du arbetar för att hantera problemen de står inför. 

 

2. Kontakta inkommande leads inom 24 timmar

Med inkommande leads letar den potentiella kunden aktivt efter en lösning. Då dagens köpare är mycket medvetna är det troligt att de provar på flera olika lösningar samtidigt. Dessutom går 35 – 50 % av försäljningen till leverantören som ger snabbast gensvar!

För att sälja måste du alltså vara snabbare än konkurrenterna när du kontaktar dina leads. Genom att vara snabbast får du chansen att uppmärksamma deras utmaningar, besvara deras frågor och – viktigast av allt – skapa tillit och en kundrelation. 

 

3. Följ upp konsekvent

Dina potentiella kunder får säkert många e-postmeddelanden varje dag. Det innebär att dina mejl kan tappas bort i deras inkorg, eller att dina leads är för upptagna för att svara. Det går inte att veta om du inte följer upp. 

Trots det har de flesta säljarna inte en konsekvent plan för uppföljning. För att fånga potentiella kunders uppmärksamhet måste de i genomsnitt höra från ditt företag sju gånger. Dock följer många säljare bara upp en gång, eller kanske två gånger. Om de inte får något svar går de vidare till nästa kontakt. Det är inte konsekvent och saktar ner säljprocessen, vilket innebär att möjligheter faller mellan stolarna.

Nyckeln till ett svar är regelbunden uppföljning med potentiella kunder. Att skapa en uppföljande säljsekvens för din försäljning gör det mer troligt att dina potentiella kunder svarar. 

Här följer ett exempel på en säljsekvens som du kan använda:

Sales strategy - sales cadence Sales strategy - sales cadence

 

4. Be kunderna om feedback

Dina kunder är värdefulla informationskällor som kan informera dig och berätta om sina upplevelser av produkten. De kanske använder produkten varje dag för att göra arbetet enklare. Det innebär att de vet precis hur enastående din produkt eller tjänst är – och vad den har för brister.

Det är lätt att filtrera bort negativa kommentarer, men det är inte en god idé om du vill driva företaget framåt. Ta negativa kommentarer som konstruktiv kritik och arbeta på bristerna som identifieras. 

Genom enastående kundsupport kan kunden lockas att köpa mer eller rekommendera produkten eller tjänsten för andra företag.

 

5. Mersälj och korssälj till befintliga kunder

Hela 80 % av dina framtida intäkter kan komma från endast 20 % av dina befintliga kunder.

När dina kunder faktiskt uppskattar ditt företag blir de mer öppna för andra produkter och tjänster du har att erbjuda.

Alltså är det en god idé att informera dem om de senaste produkterna och erbjudandena och vårda kontakterna för mersälj och korsförsäljning.

6. Be om rekommendationer

Visste du att rekommendationer spelar en stor roll när en potentiell kund fattar beslut?

Det är på grund av att 92 % av kunder litar på rekommendationer från personer de känner och respekterar. Att få en rekommendation från en högt uppsatt chef gör ditt utbud ännu mer lockande när du kontaktar potentiella kunder.

Befintliga kunder är en utmärkt källa för rekommendationer. Se därför till att dina säljare får rekommendationer från kunderna varje gång de säljer.

sales strategy - referral sales strategy - referral

7. Erbjud kostnadsfria prov

En gång i tiden var det en trevlig bonus om du erbjöd potentiella kunder möjligheten att prova på din produkt utan kostnad. Numera är det ett måste. Till skillnad från en demo-video visar en kostnadsfri provperiod hur din produkt faktiskt fungerar i praktiken. Det låter dina potentiella kunder lära känna produkten och prova på dess funktioner för att få en bättre förståelse för dess fördelar.

Kostnadsfria provperioder ger även dina säljare möjligheten att se hur potentiella kunder använder produkten och förstå användarfall och krav. Det låter dem erbjuda en skräddarsydd upplevelse. 

 

8. Vårda "kalla" leads

Om en potentiell kund inte är intresserad av din produkt eller tjänst innebär det inte att du bör ge upp. Vårda istället "kalla" leads med nyhetsbrev om produktuppdateringar eller bloggar. Det ser till att de inte glömmer bort ditt märke.

När de i framtiden behöver typen av produkt eller tjänst du erbjuder blir ditt företag ett av det första de tänker på. 

Här följer ett par exempel på resurser som du kan dela med potentiella kunder under deras "resa" hos företaget:

Sales strategy - sales content Sales strategy - sales content

9. Driv löpande säljutbildning

Din försäljning speglar hur duktiga dina säljare är. För att stadigt öka intäkterna gäller det att investera i säljutveckling och team building. 

Du kan till exempel:

 • Designa utbildning för ny personal för att visa dem företagets säljstrategi och säljprocesser;
 • Schemalägga löpande sessioner då säljarna kan slipa på sina färdigheter, såsom att ringa "kalla" samtal, hantera motargument och mer;
 • Skapa bättre samarbeten mellan sälj och marknadsföring. På så sätt får dina säljare all information de behöver för att hålla potentiella kunder på kroken;
 • Se till att utbilda personalen om var de hittar marknadsföringsmaterial och hur det används på bästa sätt.

Du kan mäta fördelarna med att utbilda säljpersonalen genom att jämföra deras produktivitet över en viss tidsperiod.

10. Se över, analysera och optimera 

Det är viktigt att regelbundet se över och optimera din säljstrategi. Du måste ta reda på huruvida din säljstrategi levererar förväntad avkastning på investeringen. Det måste ju vara en upprepningsbar process som ger bra resultat.

Ta därför en titt på olika delar av din säljstrategi och identifiera vilka säljtekniker och säljkanaler som är mest lönsamma. Till exempel kan småföretagaren Stefan lockas mer av inbjudningar till webbseminarier än kostnadsfria blogginlägg. Då är en möjlig strategi att använda Facebook-annonser för att marknadsföra webbseminarier.

Utforma nya tillvägagångssätt för att ersätta metoderna som inte fungerar. På så sätt får du ut så mycket som möjligt av din säljstrategi.

Optimera din säljstrategi med CRM

Kvalificera rätt leads

För att kvalificera rätt leads ger CRM-systemet kontakterna poäng. Då tilldelas de ett specifikt värde som är ett tecken på hur sannolikt det är att de kommer att göra ett köp. Ju högre poäng, desto mer sannolikt är det att de slår till. Det låter dina säljare prioritera kontakterna som är närmast att göra köp.

Freshsales låter dig poängsätta leads med en kombination av faktorer som utvärderar hur relevant och intresserad kontakten är.

Med andra ord: leads som passar din kundprofil och som interagerar med företaget får höga poäng och klassas som "heta" leads. Kontaktens poäng ökar till exempel när de öppnar e-postmeddelanden, visar webbsidor, klickar på länkar på din hemsida eller chattar med säljare eller kundtjänstmedarbetare.

Hot deals Hot deals

Missa aldrig att följa upp

Dessa delar finns vanligtvis i mallar för säljstrategi som kan hittas på nätet. När du har en säljstrategi bör du kunna generera tydliga prioriteter, starka riktlinjer och mätbara resultat som alla förstår och är redo att implementera.

Med organiserade säljdokument kan du enkelt lansera säljkampanjer. Använd CRM-programvara för att designa arbetsflöden som låter dig utföra specifika steg baserat på angivna villkor.

Du kan till exempel skapa en serie e-postmeddelanden som du vill skicka till potentiella kunder enligt angivna tidslinjer eller beteenden. Sedan kan du skapa steg, såsom påminnelser om e-post eller samtal, vid intervaller om tre eller fyra dagar. På så sätt missar du aldrig att följa upp med en potentiell kund. Du kan programmera dessa anvisningar inför användningen och låta ditt CRM-system föra dig ett steg närmare försäljningen.

sales strategy sales sequence sales strategy sales sequence

Motivera ditt team och överträffa säljmål

 

Det är en mänsklig instinkt att sätta upp mål och springa mot dem. Det gäller även för försäljning. Utan ett tydligt mål kommer dina säljare sannolikt att tappa farten och motivationen. Med CRM-programvara som en pålitlig, enad källa för information om potentiella kunder och säljaktiviteter kan du sätta upp mål för individer och säljteam. Du kan ange mål för avtal eller intäkter (eller båda delarna) och se hur dina säljteam driver företaget framåt på ett helt nytt sätt.

sales strategy goals sales strategy goals

Spåra goda insikter

Det är inte alltid lätt att spåra säljstrategins prestanda. Särskilt inte om du måste göra det manuellt. Det kräver tid som skulle kunna läggas på att vårda eller konvertera leads. Därför kan du enkelt automatisera processen med hjälp av CRM-programvara.

De mest effektiva CRM-lösningarna genererar flera skräddarsydda, visuella rapporter som hjälper dig att utvärdera teamets prestanda och produktivitet. Med stora mängder tillgängliga data kan du identifiera problemområden och justera din säljstrategi för att hantera dessa.

Du kan skapa skräddarsydda rapporter om viktiga mätetal för sälj, såsom konverteringsgrad, andel öppnad e-post och tiden det tar att kontakta leads. CRM-systemet kan även generera rapporter om säljcykeln och dess hastighet. Denna funktion låter ägare och säljchefer identifiera säljstadiet med störst hinder. Med hjälp av informationen kan de sedan skapa en genomtänkt plan för att åtgärda problemet.

sales strategy reports sales strategy reports

Med hjälp av ett CRM-system kan du lägga tid och resurser på de leads som troligtvis kommer att göra köp. Få information om leads från webbformulär, e-postmeddelanden och chatt – utan manuellt arbete. Berikningsfunktionen i Freshsales registrerar automatiskt leadprofilen med information såsom företagsuppgifter, roll och sidor på sociala medier.

Organisera säljdokument

Dina mallar för säljmanus, e-postmeddelanden och säljargument bör vara tillgängliga för dina säljare. Det är ännu bättre om dokumenten lagras på en enda plats och om de kan hämtas från mobila enheter.

Det är något som marknadens bästa CRM erbjuder. På så sätt kan du skapa, spara och få åtkomst till mallar på såväl stationära datorer som mobila enheter.

Se till att ge dina säljare dessa resurser så att de får tillgång till viktiga dokument när de är på språng.

sales strategy crm sales strategy crm

Fler resurser