VIRTUELLA TELEFONiSYSTEM

Så här fungerar virtuella telefonisystem

 

Vad är ett virtuellt telefonisystem?

Ett virtuellt telefonisystem gör det möjligt för handläggare att ringa och ta emot samtal från kontoret, hemmet eller på resande fot. Virtuella telefonsystem ger er insikter i realtid vilket hjälper teamledarna med driften av det virtuella callcentret. Teamledarna kan övervaka handläggarna (medlemmarna i telefonteamet) trots att de befinner sig på en helt annan ort. Endast med ett effektivt, molnbaserat telefonisystem kan du driva ett äkta virtuellt callcenter.

Varför ska jag använda ett virtuellt telefonisystem för mitt telefoniteam?

Telefoniteams och callcenterhandläggare är de som hanterar din verksamhets röstsamtal. Vissa verksamheter kräver att samtliga anställda finns på plats när de hanterar kundsamtal. Tanken är att callcentrets teamledare ska kunna försäkra sig om att kvalitén på samtalen hålls på topp genom att vara på plats. Alla verksamheter vet att telefonsamtalen kan utgöra skillnaden mellan en lyckad eller förstörd kundrelation. I takt med växande arbetsstyrkor som föredrar att jobba virtuellt blir idén med lokala telefonisystem allt mer omodern. Företag behöver pålitliga, virtuella telefonisystem för att leverera högsta kvalitet samtidigt som de anställer en allt mer virtuell arbetsstyrka.

VIRTUELLT CALLCENTER

Driv ett virtuellt callcenter med världens bästa virtuella telefonisystem

Vad är ett virtuellt callcenter?

Telefonteams och callcenters används av företag för att hantera deras röstsamtal. Det innebär inte nödvändigtvis att alla sitter på samma plats. Det kan förekomma att vissa (eller samtliga) av handläggarna inom callcentret föredrar att arbeta hemifrån, i en annan stad, ett annat land eller en annan kontinent. Samma sak gäller med dina callcenterhandledare. Ett arrangemang där telefonteamen inte nödvändigtvis måste jobba utifrån samma fysiska plats i syfte att hantera röstsamtal kallas för ett virtuellt callcenter.

B2B-användare behöver verktyg som låter dem maximera produktiviteten oavsett var de befinner sig. Virtuella arbetsstyrkor blir alltmer vanliga då företagen ges möjlighet att expandera geografiskt utan att behöva starta kontor på varje ny plats. Företagens expanderingar skapar situationer där telefonteam är utplacerade utöver olika globala regioner. Din verksamhet behöver en callcenterprogramvara som ger dig ett virtuellt callcenter.

Din verksamhet behöver ett telefonsystem där handledarna kan övervaka globala handläggare utan att behöva resa jorden runt. Ditt företag behöver ett enkelt och effektivt virtuellt telefonsystem.

Fördelarna med ett virtuellt callcenter

Besvara samtal var som helst

Anställda ges friheten att besvara samtal var som helst. Från skrivbordet, runtom i kontoret eller hemifrån.

Kontextuella samtal

Samtalsanteckningar och inspelningar finns alltid tillgängliga så att handläggarna har hela bilden klar för sig beträffande kundens behov.

Medlyssning i realtid

Medlyssna på samtal i realtid oavsett om handläggarna befinner sig på kontoret eller hemma.

Kom igång direkt

Engagera dina kunder med ett bra flexibelt telefonisystem. Det virtuella callcentret tar bara ett par minuter att starta upp.

Obegränsad tillväxt

Telefonisystemet kommer aldrig sakta ned eller halka efter din tillväxt. Dra nytta av obegränsad skalbarhet med ett virtuellt telefonisystem.

Kompakta kontorsutrymmen

Nu kan du anställa fler personer till samma kontorsutrymme då callcenterhandläggarna ges möjlighet att arbeta hemifrån.

Virtuella handläggare

Förvandla dina telefonteam till ett virtuellt callcenter

 
Virtuella egenskaper hos virtuella telefonsystem för handläggare

Dina handläggare kan besvara samtal var som helst

Välj rätt kommunikationskanal för kunderna och undersök sedan det bästa sättet att starta ett callcenter, en kunskapsdatabas eller ett kontaktcenter. Du kommer direkt att märka av fördelarna med att investera i ett callcenter i dina kundrelationer, oavsett verksamhetens storlek. Om telefonen är en av era primära kommunikationskanaler för er målgrupp så behöver ni definitivt ett callcenter.

 

Handläggarna kan granska samtalsanteckningar och inspelningar när de vill

En nyckelfunktion för virtuella telefonisystem är den obehindrade tillgången till anteckningar och inspelningar. Handläggarna kan lyssna på sina tidigare samtal och finslipa sin kommunikation. Inspelningarna och samtalsanteckningarna hjälper dom också att hålla sig uppdaterade.

 

Handläggarna kan besvara samtal via mobilen eller datorn

Prospekt och kunder sitter inte och väntar medan ditt team är på resande fot. Det ligger i telefonsamtalets natur att de är brådskande och därför ska ett virtuellt telefonisystem vara kapabelt att vidarekoppla samtal till handläggarens mobil eller hemtelefon.

VIRTUELLA HANDLEDARE

Led ditt virtuella callcenter i realtid

 

Avgörande förmågor för handledare inom virtuella telefonisystem

Teamledarna kan styra det virtuella callcentret i realtid

Ett callcenter är bara virtuellt på riktigt om teamledarna kan hålla koll på de virtuella handläggarna i realtid. Teamledarna måste kunna medlyssna i alla samtal och dessutom delta i samtalet om nödvändigt. Samtalsdeltagande är en kritisk funktion i ett virtuellt telefonisystem.

 

Teamledarna kan se handläggarnas tillgänglighet i realtid

Vid hantering av virtuella team är det viktigt att teamledarna har en överblick av handläggarnas tillgänglighet. De kan till exempel vara upptagna i kundsamtal, utföra avslutande arbete efter ett samtal, vara tillgängliga för samtal eller helt enkelt offline. Teamledarna behöver ett telefonisystem som visar information om handläggarnas tillgänglighet i realtid.

 

Teamledarna kan se vilka som väntar i telefonkön

Det är teamledarens uppgift att hålla koll på samtalsvolymerna för att möta branta uppgångar i trafiken. De måste kunna hantera detta i samarbete med det virtuella callcentrets administratörer. För detta krävs möjligheten till övervakning av samtalskön i realtid samt en överblick av antalet parkerade samtal.

virtuella administratörer

Starta ditt virtuella callcenter på en gång

Virtuellt telefonisystem med nyckelfunktioner för administratörer

Virtuella administratörer

Dina administratörer behöver kunna granska det virtuella callcentret regelbundet, tillsammans med teamledarna, för att kunna säkerställa optimal drift. De behöver ett telefonisystem som låter dom modifiera talsvarsmenyer, samtalsflöden, välkomstmeddelanden och inställningarna för röstbrevlådan. Detta måste kunna ske utan att administratörerna behöver resa till de olika verksamhetsorterna för att uppdatera inställningarna.

 

Skala upp ditt virtuella callcenter i realtid

Administratörer för virtuella callcenters kräver telefonisystem som låter dom lägga till eller ta bort handläggare, öppettider, välkomstmeddelanden, talsvarsmenyer och eskaleringsköer. Dessa ändringar måste träda i kraft omedelbart. Tiden med uppblåsta telefonisystem som inte kan växa tillsammans med verksamheten är en del av det förflutna.

 

Ge handläggarna friheten att kommunicera effektivt

Administratörer kräver ett virtuellt telefonisystem som möjliggör samarbete mellan handläggarna, skapa relevant kontext för dialogerna med kunder/prospekt och som avlägsnar onödiga hårdvaru- och mjukvarubehov. Allt som drar ner tempot i verksamheten är negativt för callcentrets handläggare. Ge dom ett virtuellt telefonisystem som hjälper dina administratörer att skapa ett ännu bättre callcenter.

TELEFONISYSTEM FÖR FÖRETAG

Freshcaller: Det bästa virtuella telefonsystemet för din verksamhet

 

På vilket sätt är Freshcaller det bästa virtuella telefonisystemet?

Freshcaller är ett telefonisystem som kan implementeras utan någon hårdvara. Med Freshcaller kan du köpa lokala och avgiftsfria telefonnummer i över 50 länder. Du behöver alltså inte resa eller skicka dina administratörer till de länder där du vill ha ett callcenter.

 

Enkelt att installera

Det är inte ovanligt att traditionella företag oroar sig för de tekniska förkunskaper som krävs när man investerar i nya lösningar. Vi har en lösning på det. Med Freshcaller kan du komma igång med företagets callcenter på två minuter. Du kan börja med vårt kostnadsfria abonnemang, det låter dig lägga till ett obegränsat antal teammedlemmar. Sedan kan du enkelt uppgradera utifrån verksamhetens behov och teamets storlek.

 

Lågt underhållsbehov

Du behöver inte lägga pengar på utbildning. Programvaran är mycket enkel att använda. Det förekommer inga underhållskostnader eftersom lösningen inte innehåller någon hårdvara. Freshcaller är ett molnbaserat och virtuellt telefonisystem, det innebär att du inte behöver ladda ned någon programvara för att börja ringa. Det innebär också att dina uppgifter aldrig kan gå förlorade på grund av lokala avbrott eller naturkatastrofer i din närhet. Du kan känna dig trygg med att din samtalsdata alltid är säker.

Funktioner i det virtuella telefonisystemet Freshcaller

 

Funktioner för virtuella handläggare

Delade telefonlinjer

Dela på ett gemensamt telefonnummer för flera användare. Svara på inkommande samtal från valfri telefon, från valfri plats.

Läs mer om delade telefonlinjer

Historik på kundinteraktioner

Granska samtliga konversationer som dina handläggare har genomfört med kunderna, det skapar snabbare lösningar.

Läs mer om historik på kundinteraktioner

Besvara samtal i webbläsaren

Ett modernt PBX-system som enkelt låter dig besvara eller genomföra samtal direkt i webbläsaren.

Funktioner för virtuella teamledare

Medlyssning och samtalsdeltagande

Lyssna på alla pågående telefonsamtal i realtid med vår kontrollpanel och delta i samtalet om du känner det är nödvändigt för att öka lösningsgraden vid första samtalet.

Läs mer om medlyssning och samtalsdeltagande

Visuell telefonkö

Se en lista på uppringare som väntar på att få prata med en handläggare. Ge prioritet till viktiga kunder i kön, så att de snabbt kopplas fram till en handläggare.

Handläggarnas tillgänglighet

Vidarekoppla samtal snabbt till andra kontor, handläggare eller distansteam baserat på deras tillgänglighet. Detta minskar kundernas väntetid.

Funktioner för virtuella administratörer

Talsvarsmeny med flera nivåer

Ett fullskaligt och flexibelt PBX-system med funktioner som enkelt låter dig vidarekoppla samtal till handläggare eller samtalsgrupper parallellt med funktioner för talsvarsmenyer och självhjälp.

Läs mer om talsvar

Gruppsamtal

Genom att lägga till handläggare till ett pågående samtal kan du ge en bättre service och därmed undvika eskaleringar och vidarekopplingar.

Läs mer om gruppsamtal

Inkommande samtals-ID

Se detaljerad information kring alla inkommande samtal utifrån uppringarens uppgifter och dennes tidigare interaktioner med ditt företag.

Läs mer om inkommande samtals-ID

Freshcaller: Den bästa callcenterprogramvaran