Freshdesk Contact Center för turism- och serviceföretag

Turism- och servicebranschen är globalt välkänd för sina kundservicestandarder. Ledande aktörer inom branschen förstår alltså hur viktigt det är att imponera på kunderna redan från start (och vid alla efterföljande interaktioner) för att de ska komma tillbaka och rekommendera företaget till vänner och bekanta.

De företagen strävar efter att fostra långsiktiga förhållanden och personliga interaktioner med sina kunder, vilket innefattar allt från att veta var de tycker om att sitta på flygplanet (fönstret eller gången) till vilka typer av rum de föredrar. Hotell och resebyråer måste vara tillgängliga dygnet runt för att bemöta såväl vanliga frågor som specialförfrågningar från kunder. Kunderna är företagens levebröd och servicestandarden ska ge dem bekvämlighet. För att erbjuda den typen av support måste anställda dagligen koordinera med interna team och externa leverantörer. Att ha en kontext och kunna bedöma standardrutiner är avgörande. När de använder Freshdesk Contact Centers molnbaserade telefonlösning i sina supportsystem kan turism- och serviceföretag fokusera på det som de är bäst på: att göra kunderna nöjda.

Freshdesk Contact Center kan hjälpa dig med:

Med Freshdesk Contact Centers molnbaserade telefonsystem kan du:

Erbjuda smidig och personlig support

Kunder klagar ofta på att de behöver upprepa sina förfrågningar för flera olika handläggare när de ringer supporten. Men med hela interaktionshistoriken framför sig (tack vare integrationen Freshdesk Contact Center-Freshdesk) kan handläggaren som besvarar samtalet se tidigare konversationer och samtalsanteckningar samt kundens bokningsuppgifter och snabbt ge dem den hjälp de behöver. Om handläggaren måste överföra samtalet till en flygbolagspartner eller hotellreception använder de Freshdesk Contact Centers funktion för varma överföringar för att informera den andra handläggaren om ärendet innan kunden kopplas vidare.

 

guarantee painless personalized support guarantee painless personalized support

Förbättra din servicestrategi med datadrivna insikter

Om du vill att dina kunder ska komma tillbaka och rekommendera din verksamhet till andra behöver du vara uppmärksam på vilken typ av kundupplevelse du erbjuder före, efter och under tiden de använder dina tjänster. För telefonsupport innebär det att du måste titta på antalet övergivna samtal, väntetider för att nå fram till en handläggare, hur länge kunderna väntar i telefonkö och andra KPI:er. Om en kund till exempel får stå i kö i 5 minuter för att ändra sin flygbokning behöver du kanske öka din bemanning för teamet som hanterar ändringar. Med Freshdesk Contact Center får du tillgång till anpassningsbara rapporter, övervakning av tjänstenivåer och detaljerade mätetal. På så sätt kan du enkelt avgöra vilka mätetal som behöver förbättras och organisera din teletjänstcentral på ett bättre sätt.

 

make data driven enhancements to your service strategy make data driven enhancements to your service strategy

Prioritera tillgänglighet och snabb service

Kundernas problem hanteras bara under kontorstiderna du publicerat på din hemsida. Om en kund behöver hjälp med en ändring i sin bokning mitt i natten kan du vara tillgänglig utan att anställa nattpersonal på varje kontor eller dra igång långa e-postkonversationer och uppföljningssamtal som kan leda till ett dåligt omdöme. Du kan snabbt besvara vanliga frågor eller skicka kunder till tillgängliga handläggare eller team när den tilldelade handläggaren inte kan besvara ett samtal (använd funktionerna för smart eskalering och helgdagsstyrning). Om ditt lokala team har gått hem för dagen kan du omdirigera samtal till ett team som sitter i en annan tidszon. Då slipper kunderna vänta tills det lokala kontoret öppnar och får hjälp när de behöver det.

prioritize accessibility and speedy service prioritize accessibility and speedy service

Freshdesk Contact Centers funktioner för serviceföretag

Överföringar och konferenssamtal

Använd ”varma” överföringar för att hjälpa kunder som har flera frågor som hanteras av olika avdelningar. Du kan också lägga till supporthandläggare i samtalet med hjälp av funktionen för konferenssamtal.

Helgdagsstyrning

Lägg till helgdagskalendrar och skapa arbetsflöden för att hantera inkommande samtal när ditt huvudsakliga supportteam har semester.

Telefonkö med uppringning

Låt kunder behålla sina platser i telefonkön och lägga på istället för att vänta kvar på linjen tills en handläggare kan ta deras samtal.

SIP-anslutningar

Besvara inkommande samtal på dina befintliga IP-aktiverade fasta linjer med Freshdesk Contact Centers kontrollpanel för överföringar, anteckningar och andra samtalsfunktioner.

Talsvar med flera nivåer

Vidarekoppla kunder till rätt handläggare och team baserat på knapptryckningar och inkludera självbetjäning i menyerna.

Rapporter och mätetal

Se över inkommande samtalsvolymer till olika nummer/grupper och handläggares tillgänglighet för att planera bemanning och kontorstider för varje team.

Läs mer om Freshdesk Contact Centers funktioner på vår funktionssida.

Vad våra kunder har att säga om oss