Bli bättre på kundengagemang med personliga kampanjer

Skicka smarta, avsiktsdrivna meddelanden för att interagera med leads, onboarda användare, reducera bortfall och mersälja till kunder baserat på unika beteenden.

Meddelanden i appar

Förmedla värdet till dina användare inuti produkten. Dela upp dina kunder och användare baserat på deras användning, beteende och aktivitet för att skicka uppdateringar, samla in feedback, puffa för återköp eller öka användningsgraden.

Triggad och schemalagd e-post

Förbättra öppningsgraden med smart, avsiktsdriven e-post. Trigga eller schemalägg riktad e-post för att engagera dina prospekt och kunder baserat på deras interaktioner med din webbplats, produkt eller app.

Rikta in dig på rätt personer, skicka rätt meddelanden vid

rätt tidpunkt

Freshdesk Messagings meddelanden i appar och e-postkampanjer inkluderar funktioner för att rikta in sig på mindre målgrupper, vilket driver kunderna mot dina mål för kundengagemang. Detta ökar i sin tur intäkter, feedback och produktanvändning samt minskar kundbortfall.

Rikta in dig på rätt personer, skicka rätt meddelanden vid

rätt tidpunkt

Freshdesk Messagings meddelanden i appar och e-postkampanjer inkluderar funktioner för att rikta in sig på mindre målgrupper, vilket driver kunderna mot dina mål för kundengagemang. Detta ökar i sin tur intäkter, feedback och produktanvändning samt minskar kundbortfall.

Onboarding

Utbilda nya användare om din produkt. Dela tips och användningsområden för att ge dem en bättre upplevelse.

Nyheter

Skapa användarsegment för att skicka ut nyheter om uppdateringar, släpp och lanseringar.

Användning

Uppmuntra användare till att göra mer med din produkt baserat på hur aktiva de är.

Feedback

Lyssna på vad dina användare har att säga. Omvandla passiva och negativa användare till produktambassadörer.

Engagera dina användare var de än är

Freshdesk Messagings kampanjer låter dig nå ut till användare i din produkt med meddelanden i appar, och du kan också nå fram till dem utanför din produkt via e-post och pushnotiser.

Mät och optimera ditt kundengagemang

Håll koll på hur dina meddelanden presterar när en kampanj är igång, eller analysera resultaten när din kampanj är över. Mätetal såsom visningar, öppningar, klickningar och svarsgrad ger dig överskådliga insikter som du kan använda för att optimera och finjustera.