Prioritera kunden med Freshdesk Messaging

Dina kunder vill att ditt företag ska vara lättillgängligt. Berätta att du finns här för dem.

 

 

Skapa meddelanden som kunderna uppskattar

 

Öka kundengagemanget på din webbplats, mobilapp eller WhatsApp genom att skapa lockande meddelanden med hjälp av bilder, GIF:s och videor.

 

Sikta in dig och skicka vid rätt tillfälle

 

Designa avancerade flöden för att nå exakta målsegment vid precis rätt tidpunkt.

 

Svara på frågor med direktsvar när du använder våra NLP-drivna bots eller skicka automatiskt deras svar till rätt team och handläggare.

 

 

Leverera kontextuella e-postmeddelanden vid helt rätt tillfälle

 

Utlös avsiktsdriven e-post till prospekt och kunder utifrån handlingarna de gör på din webbplats eller i din produkt eller app.

 

Skicka e-post till ett segment med prospekt och kunder vid en schemalagd tidpunkt för att återengagera dem eller boka en tid.

 

 

Använd data utan att behöva dataanalytiker

 

Mät och analysera viktiga mätetal från den senaste kampanjen eller pågående kampanjer med den körklara instrumentpanelen. Därefter kan du optimera dina kommande kampanjers prestanda.

Använd kampanjer till max

Segmentera dina kunder baserat på produktanvändning, beteenden och aktiviteter. Schemalägg kommunikation med riktade meddelanden och driv kunder mot specifika mål inom försäljning, marknadsföring och support.

Använd kampanjer till max

Segmentera dina kunder baserat på produktanvändning, beteenden och aktiviteter. Schemalägg kommunikation med riktade meddelanden och driv kunder mot specifika mål inom försäljning, marknadsföring och support.

Uppmuntra användare till handling
Onboarda nya användare
Skicka information till användare
Återengagera återkommande användare
Erbjud hjälp vid rätt tillfälle

Varför använd "kampanjer"?

Färre upprepade kundfrågor

Nå proaktivt ut till dina kunder och erbjud kontextuellt stöd.

Minskade driftkostnader

Dina kunder föredrar meddelanden. Minska samtalsvolymen och driftskostnaderna.

Ökat engagemang

Interagera med dina kunder och leverera förtjusning.

Detta är vad våra kunder såg efter att de började använda kampanjer