En kontinuerlig, igenkänningsbar meddelandeupplevelse

Mer om konversationer
conversation glossary conversation glossary
Meddelandekanaler

Kategorisera konversationer och dela upp dem i ämnesbaserade meddelandekanaler (t.ex. återbetalning, feedback m.m.), för att sätta förväntningar eller dirigera till rätt grupp.

Obegränsade kontakter

Kontakter är besökare som chattar med dig, samt användare. Oroa dig inte över att behöva radera deras data när trafiken på din webbplats ökar. Att kunna spara och ha tillgång till dem ingår i alla abonnemang.

Prioriterad inkorg

Upptäck och svara på konversationer som är viktiga, med filtrerade vyer utifrån vilken responstid som behövs.

Skräddarsydda vyer

Sålla konversationer utifrån teammedlemmar, grupper eller meddelandekanaler och spara de vyer som du använder mest.

Meddelandefunktion för nätet

Modern, personlig och kontinuerlig. Använd emojis, videoklipp eller ord. Få tillgång till glömd information och rätt förutsättningar från chatthistoriken.

Team-widget

Hjälp ditt team att prata med besökare via en widget som finns inbyggd i det kundvårdssystem (CRM) eller de kundsupportapplikationer som de använder.

Agera när det behövs som mest och automatisera hur du fångar upp leads.

Mer om bottar och kampanjer
campaigns glossary campaigns glossary
Händelser och användaregenskaper

Lär dig vad, vart och hur besökare använder din webbplats genom att registrera händelser (t.ex. besökt sida, nedladdad rapport, frågor och svar som lästs m.m.) och användaregenskaper (geografiskt läge, m.m.).

Personsegmentering

Gruppera dina leads och kunder baserat på geografiskt läge, händelsehistorik eller produktanvändning. Rikta dig mot kunder med precision genom att använda egenskaper och händelser.

Utlösta meddelanden

Engagera besökare innan de tappar intresset. Använd avancerade urvalsmetoder baserade på händelser och egenskaper och skicka de rätta meddelandena vid de rätta tidpunkterna.

Kampanjer direkt i applikationerna

Värva, utbilda, behåll och förnya. Gör allt detta möjligt för att framgångsrikt vårda dina kunder. 

Bot

Generera leads 24/7, till och med när ditt team inte är uppkopplat. Låt bottarna sköta artigheterna, ställ in förväntningar och reducera ditt beroende av ett team.

Specialanpassa bottarnas arbetsflöde

Kontrollera vad dina bottar säger och när de säger det. Ställ in rätt tonläge för bottarna - empatiska, roliga eller självsäkra.

Automatisk uppladdning till kundvårdssystemet

En bot gör mer än bara agera. Leads laddas automatiskt upp till kundvårdssystem (CRM) för att hjälpa säljteamet att fokusera på vad de gör bästa - att sälja.

Styr automatiskt de rätta konversationerna till de rätta teammedlemmarn

Mer om dirigering
routing routing
IntelliAssign

Tilldela automatiskt olika konversationer till olika teammedlemmar utifrån deras grupp, och baserat på deras arbetsbelastning och kompetens.

Grupper

Dela in teammedlemmarna i olika grupper utifrån deras expertis eller dela upp i olika ämneskategorier. Dirigera konversationer till den rätta gruppen och automatisera tilldelningen inom gruppen.

Tilldelningsregler

Tilldela konversationer till specifika medlemmar eller grupper baserat på vissa i förväg inställda villkor som chatt-nyckelord, språk, användaregenskaper, tid på dagen m.m.

Hjälp besökare att hitta lösningar direkt i meddelandetjänsten

Mer om självbetjäning
self service glossary self service glossary
Frågor och svar i produkten

Undvik vanliga förfrågningar genom en integrerad funktion för frågor och svar (FAQ) och möjlighet till sökningar inuti meddelandefunktionen, och inbyggda frågor och svar i mobilen.

Frågor och svar på flera språk

Erbjud självbetjäning till besökare på det språk som de föredrar. Stärk dina teammedlemmar genom att ge dem möjlighet att skapa frågor och svar på fler än 31 olika språk.

Feedback på frågor och svar

Samla in feedback genom en enkel funktion som tillåter att innehåll i frågor och svar (FAQ) kan “upp- eller nedröstas” och se på så vis till att din själbetjäningsupplevelse håller högsta kvalitet.

Automatisera uppgifter. Hjälp dina teammedlemmar att komma närmare sina mål.

Mer om teamproduktivitet
automate automate
Smarta kopplingar

Ladda upp information från externa appar och system till konversationsvyerna för att skapa sammanhang och hjälp dina teammedlemmar att låta smartare.

Svarsmallar

Skapa förformaterade svar till vanliga frågor, minska tidsåtgång och optimera hanteringstid.

Taggar

Spåra och kategorisera konversationer genom att märka dem med taggar.

Privata anteckningar

Skriv ner tips, saker som du lärt dig och gör anteckningar om uppdateringar. Dela detta med ditt team för ett kollegialt lärande.

Skrivbordsaviseringar

Varna och meddela både kunder och teammedlemmar om meddelanden när de är inaktiva eller har navigerat vidare till andra sidor.

Läskvitton

Tydliggör en konversations status för teammedlemmarna genom att visa om ett meddelande har lästs.

Öppettider

Låt dina besökare veta när dina teammedlemmar inte är online och när de kommer att återvända. Skapa automatiska meddelanden som ger dem denna information på ett bättre sätt.

Massåtgärder

Segmentera, tilldela, hantera och svara på flera konversationer på en gång genom en enda åtgärd.

Mät för att växa. Agera utifrån värden i realtid.

Mer om insikter
insights insights
Kontrollpanel i realtid

Få en visuell summering av dina teammedlemmars prestationer. Mät responstider, konversationstrender, hanteringstider och gör djupgående analyser av en teammedlems arbetsbelastning.

Svarstider

Identifiera och förstå hur snabbt ditt team svarar för att fatta faktabaserade beslut om support, och kvaliteten på interagerandet.

Kundnöjdhetsindex (CSAT)

Mät teammedlemmars prestation. Få reda på om det är godkänt eller underkänt för ditt team med hjälp av kundnöjdhetsindex och subjektiv feedback.

Trender för inkommande konversationer

Håll koll på vilken mängd konversationer som kommer in i olika kanaler under olika tidpunkter på dagen och jämför med motsvarande siffror från föregående vecka för att förstå trender.

Mått för konversationsstatus

Undersök tider för initialt svar, andra responstider samt hur lång tid det tar hantera frågor och jämför mängden inkommande konversationer med andra konversationers status. Notera vad som hanteras och vad det är som faller mellan stolarna.

Teammedlemmarnas prestationer

Känn till vilka teammedlemmar som presterar bra och vilka som behöver mer hjälp i realtid. Hitta mönster för hur responstider och de meddelanden som utväxlats påverkar detta betyg. 

Den bästa av världar är att kunna fatta smarta beslut

Mer om integreringar
integration integration
Slack

Konvertera inkommande konversationer till meddelanden automatiskt genom en specifik Slack-kanal. Svara på konversationer direkt från Slack.

Facebook Messenger

Hantera konversationer från Facebook Messenger, svara på kunders förfrågningar och gör uppdateringar i realtid utan att överhuvudtaget behöva lämna Freshdesk Messagings inkorg.

ClearBit

Få mer information om den du pratar med. Få tillgång till din besökares företagsdetaljer kontaktinformation, anställningsinformation och länkar till profiler på sociala medier för att kunna skicka meddelanden som räknas.

Zendesk

Konvertera konversationer som kommer till Freshdesk Messaging till ärenden i Zendesk. Hantera och svara på Freshdesk Messaging-meddelanden genom Zendesks inkorg.

Freshworks ekosystem

Freshdesk: Konvertera konversationer och supportförfrågningar till ärenden i Freshdesk.

Freshsales: Ladda automatiskt upp leads genererade från chatt till Freshsales. Använd Freshdesk Messagings webbwidget för att inleda bedömningar av leads, dvs. uppmärksamma leads genom interaktion, kvalificera dem och konvertera dem till kunder. Allt från ett och samma ställe.

Chatta även när du inte sitter vid skrivbordet

Mer om mobil
mobile glossary mobile glossary
Support i applikationen

Chatt i appen, aviseringar i realtid, berikad media, frågor och svar på rätt språk, vart de än är.

Push-notiser

Gör användare på mobil, och teammedlemmar som använder appen, uppmärksamma på meddelanden som behöver besvaras även när de inte är aktiva i appen.

Mobilapplikation för teammedlemmar

Interagera med kunder och besökare i farten med Freshdesk Messagings applikation för teammedlemmar, vilken utvecklats för att göra försäljning och support mobilvänligt.