Meddelandetjänst

Förstärk er webbplats, produkt och app med kraften hos en modern meddelandetjänst som säljer, utbildar och supportar.

Utforska meddelandetjänsten
Meddelandekanaler

Skapa ämnesbaserade samtalstrådar som fakturering, leverans eller demo som sätter kunderna i direktkontakt med experterna.

Vanliga frågor och svar i meddelandetjänsten

Inkludera självhjälp i meddelandetjänsten. Bryt ner barriärerna och låt användarna hitta svaren snabbare.

Avatarer åt teammedlemmarna

Ge ditt namn ett ansikte, lägg till en biografi och länka till dina profiler i sociala medier för mer personliga samtal.

Support för rika medier

Använd bilder, emojis, stickers, GIF, PDF och andra dokument när orden inte räcker till.

Flerspråkig meddelandetjänst

Välj dina ord med omsorg. Anpassa kommunikationen från meddelandetjänsten för över 33 olika språk.

OmniChat

Använd Chrome-tillägget för att engagera, sälja och supporta var som helst på webben.

Frånvaromeddelanden

Skicka ett meddelande när teamet är offline. Förstärk det med rika medier - bilder eller emojis.

Bottar

Generera och kvalificera leads 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, med arbetsflöden för dialog-bottar.

Anpassade arbetsflöden

Ha full kontroll över vad bottarna frågar och hur de ställer frågorna med hjälp av anpassade arbetsflöden för bottar.

Automatisk uppladdning från CRM

Ladda upp samtliga leads som bottarna har genererat till Freshsales CRM.

Kampanjer

Skicka proaktiva meddelanden utifrån beteende, användning och mycket mer för generering av leads eller kundengagemang.

Utlösta meddelanden

Uppmuntra besökarna att teckna upp sig för er tjänst, se objekt de har lagt i kundvagnen, registrera sig på nyhetsbrevet och mycket mer.

In-app messages

Schemalägg proaktiva notiser som levereras till användarna inom appen – på webben eller i mobilen.

Email campaigns

Reach people even outside your product experience. Trigger or schedule emails to engage prospects and customers based on the rules you define.

Händelser och användaregenskaper

Maximera meddelandets personliga känsla genom att använda standardiserade egenskaper som ”geografisk plats” eller skapa dina egna händelser, som ”objekt tillagt i kundvagnen”.

Insikter från kampanjer

Mät framgången hos dina kampanjer – antal visningar, avsändningar och svar. Analysera och se vad som fungerar.

Segmentering

Segmentera användarna utifrån deras beteende, geografisk plats och saker de gör eller inte gör

Chrome-notiser

Utlös kampanjer från appen även när användarna befinner sig utanför appen, med hjälp av notiser

Schemaläggning

Schemalägg en kampanj i realtid eller välj en specifik tidpunkt och datum för utlösande.

Anpassade kampanjer

Utlös kampanjen flera gånger om eller bara en gång för att inte kännas påträngande. Du har alternativet att undvika utlösta kampanjer utanför kontorstiderna eller när teamet befinner sig i ett samtal med användaren.

Teamgemensam inkorg

Allt du och ditt team behöver för att hantera stora konversationsvolymer

Utforska teamgemensam inkorg
Läskvitton

Håll teammedlemmarna uppdaterade kring konversationens status med hjälp av läskvitton.

Anpassad vy

Filtrera konversationer utifrån teammedlemmar, grupper eller meddelandekanaler och spara vyn för snabbare åtkomst.

Smarta kopplingar

Importera data från externa appar, t.ex. CRM-verktyget eller verktyget för kampanjautomatisering. Du kan även vidarebefordra data till dessa appar för en utökad kontext kring potentiella kunder.

Svarsmallar

Skapa fördefinierade svar på de vanligaste frågorna. Spara tid, optimera svarsgraden och öka ert kundnöjdhetsbetyg.

Etiketter

Spåra och kategorisera konversationer genom att förse dem med etiketter.

Privata meddelanden

För anteckningar, logga uppdateringar och registrera lärdomar. Dela dessa med teamet för gemensam inlärning.

Notiser

Meddela både besökare och teammedlemmar kring meddelanden när de är inaktiva eller har gått vidare till andra sidor.

Flera kontorstider

Ställ in olika kontorstider för geografiskt utspridda teams, lägg till raster och konfigurera frånvaromeddelanden.

Massåtgärder

Segmentera, tilldela, lös och besvara stora volymer av konversationer med en knapptryckning.

Samsurfning

Vägled användarna på distans genom skärmdelning och samtal – för försäljning, introduktion eller support.

Bifogade filer och snabbåtkomst

Skicka och ta emot filer utöver flera olika tillägg. Skapa ett arkiv i Freshdesk Messaging för snabb delning med prospekt eller kunder.

Obegränsade kontakter

Kontakter är leads och användare som vill chatta med dig. Spara och nå deras uppgifter samtidigt som besökstrafiken växer.

Händelsehistorik

Få tillgång till användarnas fullständiga navigeringshistorik runt din webbplats över dagar, veckor och månader samt tidpunkt.

Away Experience

Set the right expectations with customers while you're away. Prompt them to leave detailed descriptions providing agents with context once they are back online.

Självservice

Support via självservice direkt i livechatten

Utforska självservice
Vanliga frågor och svar i meddelandetjänsten

Förenkla kundernas möjlighet till självhjälp genom att integrera vanliga frågor och svar direkt i meddelandetjänsten.

Flerspråkiga frågor och svar

Låt användarna hitta svaren på sitt föredragna språk. Skapa vanliga frågor och svar i över 33 olika språk.

Insikter från  frågor och svar

Förbättra innehållet i dina frågor och svar med användarfeedback, möjlighet att rösta upp/ner och subjektiv feedback.

Styrning

Tilldela flera konversationer till rätt medarbetare i ett svep

Utforska styrning
IntelliAssign

Vidarebefordra konversationer baserat på medarbetarnas kompetensnivå, tillgänglighet och aktuell arbetsbelastning.

Grupper

För samman teammedlemmar genom att skapa grupper utifrån deras expertis. Du kan också vidarebefordra konversationer till medlemmar inom dessa grupper.

Regler för tilldelning

Tilldela konversationer till specifika teammedlemmar eller grupper utifrån förbestämda förutsättningar, t.ex. nyckelord i chatten, språk, användaregenskaper, tidpunkt, med mera.

Insikter

Mät. Agera. Repetera.

Utforska insikter
Kontrollpanel i realtid

Få en visuell sammanfattning av ditt teams prestanda. Mät svarshastigheten, konversationstrender eller lösningstider och gå till botten med medarbetarnas arbetsbelastning.

Kundnöjdhetsrapporter

Få reda på kundernas upplevelse av ditt team med hjälp av individuella kundnöjdhetsmätningar och subjektiv feedback kring teamet.

Rapporter om teamet

Få insikt i hur det går för teammedlemmarna beträffande svars- och lösningsgrader, kundnöjdhetsbetyg och chattvolymer.

Helpdesk-rapporter

Mät produktivitetsdata, konversationstrender och mycket mer. Ladda ned rapporten för senare åtkomst.

Etikettrapporter

Håll koll på konversationer utifrån namnet på deras etiketter. Identifiera flaskhalsar, tilldela resurser och mycket mer.

Integrationer

Det bästa av alla världar, på en och samma plats.

Utforska integrationer
Slack

Konvertera inkommande konversationer till meddelanden i en specifik kanal i Slack. Konversationerna kan sedan besvaras direkt i Slack.

Facebook Messenger

Nå ut till mängder av människor på en gång via deras favoritapp för snabbmeddelanden – direkt i Freshdesk Messaging. Anslut flera Facebook-sidor och vidarebefordra chattar från dessa till olika teams.

Clearbit Reveal

Integrera ClearBit och ta farväl av formulären. Skicka personliga meddelanden baserat på besökarnas företagsstorlek, bransch och aktivitet på sociala medier.

Zendesk

Omvandla inkommande konversationer i Freshdesk Messaging till ärenden i Zendesk. Hantera och besvara Freshdesk Messaging-konversationer genom inkorgen i Zendesk.

Freshworks ekosystem

Freshdesk: Integrera en meddelandetjänst i Freshdesk. Besvara på chattar och kundärenden på samma ställe.

Freshsales: Påbörja samtal med leads som är online, med en meddelandetjänst direkt i Freshsales.

Wordpress

Interagera med besökare och läsare genom att implementera Freshdesk Messaging i din WordPress-sida. Utlös meddelanden baserat på användarbeteenden och uppmuntra dem till att dela med sig av sin senaste reseupplevelse eller lämna omdöme på ditt senast publicerade recept.

Shopify

Installera Freshdesk Messaging i din Shopify-butik och supporta kunder i realtid samtidigt som du reducerar antalet övergivna kundvagnar.

Mobilt

Ta med dig meddelandetjänsten utanför webben och implementera den där användarna spenderar merparten av sin skärmtid.

Utforska mobilt
Chatta i appen

Skapa flera chattrådar i appen för ämnesbaserade konversationer som ansluter kunderna med experter.

Pushnotiser

Använd pushnotiser för att skicka proaktiva kampanjer till användarna när de befinner sig utanför appen.

Mobilapp för teammedlemmar

Sälj och supporta utanför kontoret med vår mobilapp för Android och iOS.

Integrerade vanliga frågor och svar

Gör det möjligt för användarna att söka efter vanliga frågor och svar direkt i appen, i stället för att behöva navigera till en avgränsad helpdesk.

Byt ut programvara för livechatt mot en modern meddelandetjänst