Welke soorten chatbots zijn er?

De groei in chatbottechnologie is net zo dynamisch geweest als de evolutie van de mogelijkheden van chatbots. Op dit moment kunnen chatbots in drie soorten worden ingedeeld. De drie soorten zijn gebaseerd op hun technologische complexiteit, namelijk:

1. Eenvoudige chatbots,

2. Slimme chatbots, en

3. Hybride chatbots. 

Types of chatbots Types of chatbots

1. Eenvoudige chatbots

Eenvoudige chatbots hebben beperkte mogelijkheden en worden ook wel op regels gebaseerde chatbots genoemd. Ze zijn taakspecifiek. U kunt ze beschouwen als IVRS (Interactive Voice Response) maar dan in chatvorm. Dit houdt in dat de bot vragen stelt op basis van vooraf bepaalde opties en dat de klant kan kiezen uit de opties tot de vraag is beantwoord. De chatbot kan geen conclusies trekken uit eerdere interacties. Deze chatbots zijn het meest geschikt voor rechtlijnige dialogen. Ze zijn heel eenvoudig om te bouwen en trainen.

Voorbeeld: Pizza bestellen

Als een klant interactief is met een chatbot om pizza te bestellen, staat het verloop van het gesprek vast. Net zoals een medewerker om uw bestelling vraagt via de telefoon, stelt de chatbot de vragen op dezelfde manier. Te beginnen bij de grootte van de pizza, de bodem, toppings en de hoeveelheid kaas. Vervolgens vraagt hij om het adres en de betaalmethode. De stappen zijn logisch en de klant hoeft alleen maar te klikken om de bestelling af te ronden.

Types of chatbots Types of chatbots

2. Slimme chatbots

AI-aangestuurde slimme chatbots zijn ontworpen om vrijwel menselijke interacties met klanten te simuleren. Ze kunnen vrije gesprekken voeren en de intenties, taal en gevoelens begrijpen. Voor deze chatbots is programmering nodig om hem de context van interacties te laten begrijpen. Ze zijn veel lastiger te implementeren en uitvoeren, en hebben veel data nodig om te leren. 

Voorbeeld: Virtuele assistenten

Virtuele assistenten zijn een aangepaste versie van slimme chatbots. Siri, bijvoorbeeld, leert van elke interactie met mensen. Daarnaast kan deze bot ook over koetjes en kalfjes praten, wat een bonusvoordeel is van slimme chatbots. Slimme chatbots worden via een open domeinbron getraind om het meest relevante antwoord te geven, maar ze leren het best door informatie in realtime te verzamelen. Let op, bedrijven moeten nog een bot bouwen die echt het werk van virtuele assistenten op zich kan nemen, want daar is gigantisch veel data voor nodig. Maar theoretisch werken slimme chatbots zoals virtuele assistenten binnen web-apps. 

Smart chatbot Smart chatbot

3. Hybride chatbots

Dit is een combinatie van eenvoudige en slimme chatbots. Zowel eenvoudige als slimme chatbots zijn extremen binnen het spectrum van de chatbots. Er zal doorlopend behoefte zijn aan eenvoudige chatbots die slimmer zijn en slimme chatbots die eenvoudiger zijn. Hybride chatbots vormen een middenweg. Hybride chatbots hebben op regels gebaseerde taken en zij kunnen de intenties en context begrijpen. Daarmee zijn ze een gebalanceerde tool voor bedrijven om interactief te zijn met klanten. 

Voorbeeld: Medische diagnose

Chatbots die helpen bij een medische diagnose combineren de mogelijkheden van zowel eenvoudige als slimme chatbots. Bezoekers kunnen hun gezondheidsgerelateerde vragen stellen en de bot kan op mogelijke aandoeningen filteren door in een op regels gebaseerd format te vragen om symptomen. Bezoekers kunnen heen en weer gaan, verschillende opties kiezen en meer details verstrekken tot de bot de aandoening heeft achterhaald en geneesmiddelen voorschrijft.

Smart chatbot Smart chatbot

Hybride chatbots zijn een combinatie van eenvoudige en slimme chatbots

Hybrid Chatbots Hybrid Chatbots

De juiste chatbot voor u is...

Als u wilt weten welke soort chatbot geschikt is voor u, moet u de onderstaande vragen beantwoorden.
Waar wordt de chatbot voor gebruikt?

Chatbots kunnen helpen met taken en met vragen. Als uw bedrijf alleen taakspecifieke behoeften heeft, kunt u volstaan met een eenvoudige chatbot. Als u open klantvragen hebt, is er behoefte aan een AI-chatbot. Een hybride chatbot, aan de andere kant, kan worden aangepast op basis van uw bedrijfsbehoeften. Een e-commerce-winkel wil bijvoorbeeld mogelijk op regels gebaseerde opties instellen, zoals maat, kleur en soort kleding, plus contextgebaseerde vragen zoals het retourbeleid en de status van de bestelling. 

Wat is de rol van uw klantgerichte teams en hoe ontwikkelt het zich?

Uw teams werken aan complexe zaken en voor het overgrote deel van hun werk hebben ze productkennis nodig. Als u een team hebt dat tijd besteedt aan routinevragen, is een chatbot de beste optie voor u. Als de veelgestelde vragen zijn afgehandeld, kunnen uw teams zich richten op klanten met nijpender problemen. Zodra de chatbots zijn ingesteld, kunt u tijd besteden aan het trainen van de bots.

Wilt u kopen of bouwen? 

Of u nu een chatbot wilt kopen of wilt bouwen, het antwoord is helemaal afhankelijk van de behoeften van uw bedrijf. Wilt u een chatbot bouwen, dan hebt u technisch talent nodig, gigantisch veel data met miljarden gebruikers, en complexe gebruiksvoorbeelden die niet gebaat zijn bij kant-en-klare technieken.

Aan de andere kant: als u een chatbot wilt kopen, hoeft u geen ontwikkelaars in te huren voor dit uw eigen gebruik. Zoek naar een chatbot die u helpt om processen te automatiseren die een knelpunt vormen voor uw teams. U kunt chatbots gebruiken om leads te genereren, informatie te verzamelen, statusupdates voor leveringen of om veelvoorkomende klantvragen te beantwoorden. Ze hebben geen technische afhankelijkheden en kunnen worden ingezet door de teams die interactief zijn met de klanten. 

Kunt u uw bestaande bot verbeteren? 

Er zijn twee manieren om dit scenario te benaderen. Chatbots zijn voornamelijk een tweeledige tool: De chatwidget (de frontend) en de Team Inbox met ingebouwde chatbotfuncties (de backend). Als u een van beide hebt en op zoek bent naar de andere helft, kunt u integreren met platforms zoals Freshdesk Messaging om de functionaliteiten van uw bestaande bot te verbeteren

Scenario 1: U hebt de chatwidget al en moet botstromen bouwen:

Integreer uw bestaande chatwidget met de Freshdesk Messaging Team Inbox. Team-inbox is de gebruikersinterface die uw team gebruikt in de backend om gesprekken te traceren en te reageren. 

Scenario 2: U hebt botstromen maar hebt een chatwidget nodig:

Als u al botstromen hebt, bijvoorbeeld van een provider als IBM Watson, kunt u een Freshdesk Messaging-widget aanschaffen als de frontend, en de Team Inbox als de backend om de stromen aan te sturen. In dit scenario hebt u alleen de interfaces nodig omdat u de botstromen al hebt. 

Nu weet u welke soorten chatbots er zijn. Wat nu?

Keer terug naar - wat is een chatbot?